Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  Brīvprātīgie un vietējās iestādes – Baltijas jūras reģiona tīkls Volunteers and Local Authorities – Baltic Sea Region Network (VOALA)   Dabas katastrofām, vides un cilvēka izraisītām katastrofām bieži ir starptautiska ietekme, tāpēc,…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Baltijas jaunatne noturīgai sabiedrībai - Baltic Youth for Resilient Society (BYFORES) BYFORES projekta mērķis ir uzlabot noturību pret dabas un cilvēka izraisītām katastrofām, stiprinot iekļaujošu, starpnozaru sadarbību starp iestādēm un…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta „Track1” programmas projekts „Priekšizpēte par labākās prakses veicināšanu un kapacitātes palielināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā” (ECHO/SUB/2020/TRACK1/831688) „Track1”…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta „Track1” programmas projekts „Pētījums par agrīnās brīdināšanas sistēmām, kas balstītas uz telekomunikācijas tehnoloģijām” (ECHO/SUB/2019/TRACK1/808194, EWS) „Track1” Katastrofu risku…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta „Track1” programmas projekts „Pētījums par dabas katastrofu izraisīto zaudējumu datu bāzes izveidi Latvijā” (ECHO/SUB/2019/TRACK1/807448, DLD) „Track1” Katastrofu risku prevencijas un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.02.2021.
  Eiropas reģionālās attīstības fonda projekts "Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija"   PROJEKTA NOSAUKUMS: „Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija” PROJEKTA Nr: 3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/011/008 …
  Statuss:
  Noslēdzies
  31.08.2020.
  Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu “CBRN negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas – Lietuvas pierobežā” (ATOM, LLI-195). Eiropas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.08.2020.
  Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu "Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus'' (DERMR…
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.08.2020.
  Eiropas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu “Preventīvo pasākumu rezultātu novērtēšanas modeļa izveide” (EVAPREM, ECHO/SUB/2016/740165/PREV11). Vadošais partneris: Igaunijas…
  17 VUGD amatpersonu ģimenes piedalās ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) 2014.-2020.gadam apakšprogrammas PROGRESS projektā “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darbalaiku” (VS…