Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  2007.-2013.gadu plānošanas periodā īstenotie projekti: 1. "Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības turpināšana iedzīvotāju un vides aizsardzības jomā" (LATLITCBC, LLI-005) 2. "Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma Latvijas teritorijā aptver Kurzemes, Zemgales un Latgales reģionus. 2014. – 2020.gadu plānošanas periodā piesaistījām finansējumu Kurzemes, Zemgales un Latgales reģionu brigāžu infrastruktūras…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta „Track1” programmas projekts “Pētījums: VUGD struktūras un kapacitātes izpēte, esošās situācijas novērtējums, funkciju un uzdevumu analīze ilgtermiņa attīstības stratēģijas izveidei” (ECHO/SUB…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta „Track1” programmas projekts “Pētījums: esošās situācijas izvērtējums un risinājumu izpēte par meža uguns apsardzības un ugunsdzēsības valsts un privātajos mežos funkciju nodrošināšanai” (ECHO…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta „Track1” programmas projekts “Valsts materiālo rezervju un nozares materiāltehnisko līdzekļu resursu veidošana un pārvaldīšana katastrofu pārvaldīšanas pasākumu īstenošanai un nozares…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta „Track1” programmas projekts “Visaptverošas civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas apmācības izveide valsts institūcijām, pašvaldību civilās aizsardzības komisijām, augstskolām, VUGD…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Brīvprātīgie un vietējās iestādes – Baltijas jūras reģiona tīkls Volunteers and Local Authorities – Baltic Sea Region Network (VOALA)   Dabas katastrofām, vides un cilvēka izraisītām katastrofām bieži ir starptautiska ietekme, tāpēc,…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Baltijas jaunatne noturīgai sabiedrībai - Baltic Youth for Resilient Society (BYFORES) BYFORES projekta mērķis ir uzlabot noturību pret dabas un cilvēka izraisītām katastrofām, stiprinot iekļaujošu, starpnozaru sadarbību starp iestādēm un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta „Track1” programmas projekts „Priekšizpēte par labākās prakses veicināšanu un kapacitātes palielināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā” (ECHO/SUB/2020/TRACK1/831688) „Track1”…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta „Track1” programmas projekts „Pētījums par agrīnās brīdināšanas sistēmām, kas balstītas uz telekomunikācijas tehnoloģijām” (ECHO/SUB/2019/TRACK1/808194, EWS) „Track1” Katastrofu risku…