Statuss:
Noslēdzies
18.02.2021.
Eiropas reģionālās attīstības fonda projekts "Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija"   PROJEKTA NOSAUKUMS: „Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija” PROJEKTA Nr: 3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/011/008 …
Statuss:
Noslēdzies
31.08.2020.
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu “CBRN negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas – Lietuvas pierobežā” (ATOM, LLI-195). Eiropas…
Statuss:
Noslēdzies
18.08.2020.
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu "Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus'' (DERMR…
Statuss:
Noslēdzies
18.08.2020.
Eiropas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu “Preventīvo pasākumu rezultātu novērtēšanas modeļa izveide” (EVAPREM, ECHO/SUB/2016/740165/PREV11). Vadošais partneris: Igaunijas…
17 VUGD amatpersonu ģimenes piedalās ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) 2014.-2020.gadam apakšprogrammas PROGRESS projektā “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darbalaiku” (VS…
Statuss:
Noslēdzies
Baltijas jūras reģiona programma aptver visu Latvijas teritoriju. Iepriekšējos plānošanas periodos finansējums tika piesaistīts infrastruktūras un dienesta personāla zināšanu uzlabošanai, iemaņu attīstīšanai, kā arī sabiedrības informēšanai. …
Statuss:
Noslēdzies
Eiropas Komisijas civilās aizsardzības finanšu instruments Eiropas Savienības (ES) civilās aizsardzības mehānisma ietvaros atbalsta un papildina ES dalībvalstu rīcību vietējā, reģionālajā un valstu līmenī risku prevencijā, sagatavotībā un reaģēšanā…
Statuss:
Īstenošanā
Eiropas kaimiņattiecību instrumenta Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Latvijas teritorijā aptver Latgales un Zemgales…