Paplašinātā meklēšana
Statuss:
Īstenošanā
Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta „Track1” programmas projekts „Priekšizpēte par labākās prakses veicināšanu un kapacitātes palielināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā” (ECHO/SUB/2020/TRACK1/831688) „Track1”…
Statuss:
Noslēdzies
Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta „Track1” programmas projekts „Pētījums par agrīnās brīdināšanas sistēmām, kas balstītas uz telekomunikācijas tehnoloģijām” (ECHO/SUB/2019/TRACK1/808194, EWS) „Track1” Katastrofu risku…
Statuss:
Īstenošanā
Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta „Track1” programmas projekts „Pētījums par dabas katastrofu izraisīto zaudējumu datu bāzes izveidi Latvijā” (ECHO/SUB/2019/TRACK1/807448, DLD)   „Track1” Katastrofu risku prevencijas…
Statuss:
Noslēdzies
18.02.2021.
Eiropas reģionālās attīstības fonda projekts "Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija"   PROJEKTA NOSAUKUMS: „Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija” PROJEKTA Nr: 3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/011/008 …
Statuss:
Noslēdzies
31.08.2020.
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu “CBRN negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas – Lietuvas pierobežā” (ATOM, LLI-195). Eiropas…
Statuss:
Noslēdzies
18.08.2020.
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu "Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus'' (DERMR…
Statuss:
Noslēdzies
18.08.2020.
Eiropas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu “Preventīvo pasākumu rezultātu novērtēšanas modeļa izveide” (EVAPREM, ECHO/SUB/2016/740165/PREV11). Vadošais partneris: Igaunijas…
17 VUGD amatpersonu ģimenes piedalās ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) 2014.-2020.gadam apakšprogrammas PROGRESS projektā “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darbalaiku” (VS…
Statuss:
Noslēdzies
Baltijas jūras reģiona programma aptver visu Latvijas teritoriju. Iepriekšējos plānošanas periodos finansējums tika piesaistīts infrastruktūras un dienesta personāla zināšanu uzlabošanai, iemaņu attīstīšanai, kā arī sabiedrības informēšanai. …