Latvijas Treneru tālākizglītības centra sagatavotā Bērnu un pusaudžu rokasgrāmata (Rīga,2008.gads)

Visas Latvijas Treneru tālākizglītības centra rokasgrāmatas pieejamas ŠEIT.