Latvijas Ugunsdzēsības sporta federācijas (LUSF) mērķis ir organizēt sacensības un radīt nepieciešamos apstākļus ugunsdzēsības sporta attīstībai Latvijā, kā arī veicināt ugunsdzēsības sporta kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, tādējādi veicinot sabiedrības locekļu vispusīgo fizisko un garīgo attīstību.

LUSF nodrošina un attīstīta ugunsdzēsības sportu Latvijā, kā arī sadarbojas ar  starptautiskajām ugunsdzēsības sporta institūcijām.

LUSF Valdes kopsapulču protokoli:

Latvijas Ugunsdzēsības sporta federācijas biedri:

LUSF reģistrēto biedru (juridisko personu) skaits – 2.

LUSF kolektīvajos biedros nodarbojošos personu skaits – 300.

LUSF kolektīvajos biedros nodarbojošos bērnu-jauniešu skaits (dzimuši 2010.gadā un vēlāk) – 50.


Sertifikācijas kārtība

Lai persona varētu saņemt federācijas atzinumu par atbilstību A, B un C kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām, personai ir jāpārzina "Ugunsdzēsības sporta sacensību noteikumi", Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un Sertifikācijas kārtība.