Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība

e-pasts: lida@@lida.lv

www.lida.lv

 

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS

e-pasts: arodbiedriba@@lakrs.lv

www.lakrs.lv

 

Neatkarīgo policistu arodbiedrība

e-pasts: info@@nparodbiedriba.com

www.nparodbiedriba.com