Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība

E-pasts: lida@lida.lv
www.lida.lv


Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS

E-pasts: arodbiedriba@lakrs.lv
www.lakrs.lv


Neatkarīgo policistu arodbiedrība

E-pasts: info@nparodbiedriba.com
www.nparodbiedriba.com