Ko darīt, ja saņemts brīdinājums par negaisu vai spēcīgām vēja brāzmām?

 1. bez īpašas vajadzības, nedodieties ārā no ēkas;
 2. nostipriniet uz balkona vai mājas pagalmā esošos objektus, kas var tikt aizpūsti un izraisīt bojājumus;
 3. aizveriet durvis un logus, žalūzijas vai aizkarus;
 4. savlaicīgi atvienojiet elektroiekārtas. Zibens izraisīts strāvas vai sprieguma kāpums var izraisīt nopietnus bojājumus;
 5. nenovietojiet automašīnu zem kokiem.

Ko darīt, ja sācies negaiss un es atrodos ēkā?

 1. palieciet ēkā un izvairieties no saskaršanās ar elektroierīcēm, vadiem un metāla priekšmetiem. Elektroierīces atvienojiet no strāvas;
 2. nemazgājiet rokas, traukus, veļu, neejiet dušā. Nekuriniet plīti vai krāsni;
 3. neejiet pie logiem vai durvīm, neuzturieties verandā, uz balkona vai lodžijas.

Ko darīt, ja sācies negaiss un es atrodos ārpus telpām?

 1. patverieties ēkā vai automašīnā. Ja esat automašīnā, atrodiet drošu vietu, kur apstāties, palieciet tajā, nepieskarieties metāla virsmām, ieslēdziet avārijas gaismas signālu;
 2. atrodoties mežā, meklējiet patvērumu zemākā zonā, biezoknī ar zemiem kokiem;
 3. atrodoties atklātā teritorijā, patverieties zemā vietā, piemēram, gravā vai ielejā. Izvairieties no atrašanās uz pakalniem, klajā laukā, blakus elektrolīnijām;
 4. izvairieties no patveršanās nojumē, sīku konstrukciju ēkās vai zem lieliem atsevišķi augošiem kokiem atklātā teritorijā;
 5. atrodoties uz ūdens, mēģiniet nokļūt krastā un nekavējoties meklējiet patvērumu;
 6. neguliet uz betona virsmas vai nepieslienieties betona sienām;
 7. noņemiet dārglietas, izvairieties no saskaršanās ar metāla priekšmetiem, lauksaimniecības tehniku, velosipēdu utt.