Statuss:
Noslēdzies

attels

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma Latvijas teritorijā aptver Kurzemes, Zemgales un Latgales reģionus. 2014. – 2020.gadu plānošanas periodā piesaistām finansējumu Kurzemes, Zemgales un Latgales reģionu brigāžu infrastruktūras uzlabošanai, dienesta personāla zināšanu uzlabošanai, iemaņu attīstīšanai, kā arī sabiedrības informēšanai.

Programmas mājaslapa

2014.-2020.gadu programmā realizējamie projekti:

1. “CBRN negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas – Lietuvas pierobežā” (ATOM, LLI-195)

2. “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” (Safety First!, LLI-92)

3. “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” (ResCo, LLI-213)

4. "Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus'' (DERMR, LLI-232)

5. "Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” (All for safety, LLI-372)

6. “Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju apkarošanā” (EMERG_TECH, LLI-267)

2007.-2013.gadu plānošanas periodā realizētie projekti:

1. "Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības turpināšana iedzīvotāju un vides aizsardzības jomā" (LATLITCBC, LLI-005)

2. "Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos II" (CBRM-II)

3. "Vienota ugunsdzēsības un glābšanas pakalpojumu reaģēšanas sistēma uz robežas" (LLI-008)

4. "Vides piesārņojuma seku likvidēšana Baltijas jūras piekrastē" (EAE, LLIV-247)

5. "Ātrās reaģēšanas komandas izveide plūdu seku likvidēšanai Latvijas – Lietuvas pierobežas teritorijā" (Flood, LLIV-232)

6. "Ekoloģisko avāriju seku likvidēšana un vides piesārņojuma mazināšana Lielupes baseina teritorijā" (Lielupe ECO, LLIV-315)