Tīmekļa vietnē "Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem" ir iespējams iepazīties ar aktuālo informāciju par sociālā un primārā atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem.

ES karoga atveids