Statuss:
Īstenošanā

Eiropas kaimiņattiecību instrumenta EKI pārrobežu sadarbības programma

Eiropas kaimiņattiecību instrumenta EKI pārrobežu sadarbības programma Latvijas teritorijā aptver Latgales un Zemgales reģionu. 2014.-2020.gadu plānošanas periodā finansējums tiek piesaistīts Latgales un Zemgales reģiona brigāžu infrastruktūras un dienesta personāla zināšanu uzlabošanai, iemaņu attīstīšanai, kā arī sabiedrības informēšanai.

 

Publicitātes video

 

2014.-2020. gadu programmā realizētie projekti:

1. Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā” ( ENI-LLB-1-092)

 

2007.-2013. gadu programmā realizētie projekti:

1.  Civilās aizsardzības sistēmu sadarbība negadījumos, kas saistīti ar bīstamo kravu transportēšanu Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu reģionā (LLB-2-247)

2.  Pārrobežu sadarbība dabas katastrofu pārvaldīšanas jomā Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas reģionā (LLB-1-022)

3. Vienotās reaģēšanas sistēmas izveidošana ķīmisko vielu un naftas produktu noplūžu likvidācijai Daugavā ziemas periodā” (LLB-1-057)