Statuss:
Noslēdzies

attels

Baltijas jūras reģiona programma aptver visu Latvijas teritoriju. Iepriekšējos plānošanas periodos finansējums tika piesaistīts infrastruktūras un dienesta personāla zināšanu uzlabošanai, iemaņu attīstīšanai, kā arī sabiedrības informēšanai.

Programmas mājaslapa

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests piedalās Centrālās Baltijas jūras reģiona apakšprogrammā. Programma Latvijas teritorijā aptver Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Rīgas reģionus. 2014.-2020.gadu plānošanas periodā finansējums tiek piesaistīts dažādu Latvijas reģionu ūdenslīdēju glābēju dalībai apmācību kursos un mācībās Zviedrijā.

Apakšprogrammas mājaslapa

 

2014.-2020.gadu programmā realizējamie projekti:

1. “Baltijas jūras reģiona valstu dienestu ūdenslīdēju apmācība (DiveSMART-Baltic)”

 

Realizētie projekti:

1. Chemical emergencies