Statuss:
Noslēdzies

Logo angļu valodā. Kreisajā pusē rakstīts Interreg Baltic Sea Region. Labajā pusē redzams Eiropas Savienības zilais karogs uz kura izvietotas 12 dzeltenas zvaigznes. Zem karoga teksts angļu valodā - European Union. European Regional development fund

Baltijas jūras reģiona programma aptver visu Latvijas teritoriju. Iepriekšējos plānošanas periodos finansējums tika piesaistīts infrastruktūras un dienesta personāla zināšanu uzlabošanai, iemaņu attīstīšanai, kā arī sabiedrības informēšanai.

Programmas mājaslapa

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests piedalās Centrālās Baltijas jūras reģiona apakšprogrammā. Programma Latvijas teritorijā aptver Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Rīgas reģionus. 2014.-2020.gadu plānošanas periodā finansējums tiek piesaistīts dažādu Latvijas reģionu ūdenslīdēju glābēju dalībai apmācību kursos un mācībās Zviedrijā.

Apakšprogrammas mājaslapa

Īstenošanā esošie projekti

  1. "Baltijas jaunatne noturīgai sabiedrībai"
  2. "Brīvprātīgie un vietējās iestādes - Baltijas jūras reģiona tīkls"

2014.-2020.gadu programmā īstenojamais projekts:

  1. “Baltijas jūras reģiona valstu dienestu ūdenslīdēju apmācība (DiveSMART-Baltic)”

Īstenotie projekti:

  1. Chemical emergencies