Šajā lapā ir pieejami elektroniski izglītojoši materiāli par vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, īpaši uzsverot to, kuros gadījumos ir jāzvana uz tālruņa numuru 112. Bērniem un jauniešiem tiks mācīts un atgādināts par operativitātes nozīmi negadījumos – cik svarīgi ir nekavējoties paziņot par negadījumu, zvanot uz 1 1 2, kā arī veicināta zvanu centra dispečera profesijas atpazīstamība.

Prezentācija