Statuss:
Īstenošanā

“Integrētās dronu flotes izmantošanas sistēmas izveide ārkārtas reaģēšanas uzlabošanai (RESPONDRONE, 833717)”

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) īsteno Eiropas Komisijas Pētniecības izpildaģentūras finanšu instrumenta pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” finansēto projektu “Integrētās dronu flotes izmantošanas sis...
Skatīt vairāk

Eiropas Komisijas Pētniecības izpildaģentūras finanšu instruments

Eiropas Komisijas Pētniecības izpildaģentūra ir pētniecības un inovācijas finansēšanas struktūra, kas pārvalda ES pētniecības dotācijas. 2014.-2020.gadu plānošanas periodā izpildaģentūra īsteno ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 202...
Skatīt vairāk