Statuss:
Īstenošanā
.

Eiropas Komisijas Pētniecības izpildaģentūra ir pētniecības un inovācijas finansēšanas struktūra, kas pārvalda ES pētniecības dotācijas. 2014.-2020.gadu plānošanas periodā izpildaģentūra īsteno ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”.

2014.-2020.gadu programmā realizējamie projekti:

 “Integrētās dronu flotes izmantošanas sistēmas izveide ārkārtas reaģēšanas uzlabošanai (RESPONDRONE, 833717)”