Paldies par izrādīto interesi! Šobrīd nav izsludināts neviens iepirkums, kuru veicot nepiemēro PIL noteikumus.