Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar 2013.gada 17.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.885 "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" (2.pielikums).

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests maksas pakalpojumu cenrādi piemēro visos gadījumos, kad tiek sniegti maksas pakalpojumi, izņemot ugunsgrēku dzēšanu, glābšanas darbus, kā arī gadījumus, ja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pakalpojumu saņemšanas kārtība noteikta citos normatīvajos aktos.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests specializēto transportlīdzekli iznomā, ja minētā pakalpojuma sniegšana neapgrūtina dienesta funkciju un uzdevumu izpildi.

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena EUR (bez PVN)

PVN (EUR)

Cena EUR (ar PVN)

1.

Elpošanas aparāta saspiesta gaisa balona hidrauliskā pārbaude

viens paraugs

22,72

4,77

27,49

2. Elpošanas aparāta (kura balona tilpums nepārsniedz 15 l) uzpilde ar saspiestu gaisu

viens aparāts

10,29

2,16

12,45

3. Elpošanas aparāta saspiesta gaisa balona ventiļa remonts (ar klienta materiāliem)

viens ventilis

20,25

4,25

24,50

4. Elpošanas aparāta "Plaušu automāts" remonts (ar klienta materiāliem)

viens aparāts

25,13

5,28

30,41

5. Elpošanas maskas remonts (ar klienta materiāliem)

viena maska

25,13

5,28

30,41

6. Ložementa (ar reduktoru) remonts (ar klienta materiāliem)

viens elements

27,75

5,83

33,58

7. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta specializētā transportlīdzekļa noma

viena stunda

98,17

20,61

118,78

8. Pasažieru autobusa (līdz 40 sēdvietām) noma
8.1. par maršrutā pavadīto stundu

viena stunda

24,80

 5,21

30,01

8.2. papildus par katru maršruta kilometru

viens kilometrs

0,40

0,08

0,48

9. Pasažieru autobusa (līdz 15 sēdvietām) noma
9.1. par maršrutā pavadīto stundu

viena stunda

21,67

4,55

26,22

9.2. papildus par katru maršruta kilometru

viens kilometrs

0,18

0,03

0,21

10. Izziņas sagatavošana un izsniegšana par balss zvana vai īsziņas saņemšanu uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru "112"

viena izziņa

18,22

3,82

22,04

11. Latvijas Ugunsdzēsības muzeja apmeklējums
11.1. individuāls apmeklējums pieaugušajam*

viens apmeklējums

0,71

0,00

0,71

11.2. skolēnam vai studentam (uzrādot apliecību)*

viens apmeklējums

0,28

0,00

0,28

11.3. ģimenes biļete (1–2 pieaugušajiem ar 1–3 skolas vecuma bērniem vai vienai daudzbērnu ģimenei)*

viens apmeklējums

1,42

0,00

1,42

12. Gida pakalpojumi Latvijas Ugunsdzēsības muzejā (ekskursantu grupai līdz 10 cilvēkiem)*

viena grupa

4,27

0,00

4,27

13. Videofilmas demonstrēšana Latvijas Ugunsdzēsības muzejā*

viens seanss

0,85

0,00

0,85

14. Tipveida muzeja priekšmeta izejošā deponēšana uz laiku līdz vienai kalendāra nedēļai, ja deponējuma ņēmējs nav akreditēts muzejs, valsts un pašvaldības zinātnes, kultūras vai izglītības institūcija

viens priekšmets

7,67

1,61

9,28

15. Svinīgs pasākums Latvijas Ugunsdzēsības muzejā

viena stunda

15,64

3,28

18,92