Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar 2013.gada 17.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.885 "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" (2.pielikums).

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests maksas pakalpojumu cenrādi piemēro visos gadījumos, kad tiek sniegti maksas pakalpojumi, izņemot ugunsgrēku dzēšanu, glābšanas darbus, kā arī gadījumus, ja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pakalpojumu saņemšanas kārtība noteikta citos normatīvajos aktos.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests specializēto transportlīdzekli iznomā, ja minētā pakalpojuma sniegšana neapgrūtina dienesta funkciju un uzdevumu izpildi.

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena EUR (bez PVN)

PVN (EUR)

Cena EUR (ar PVN)

1. VUGD specializētā transportlīdzekļa noma

viena stunda

217,27

45,63

262,90

2. VUGD autokāpņu noma

viena stunda

385,24

 80,90

466,14

3. Laivas noma ar transporta piekabi (pieejams tikai kopā ar VUGD dienesta specializētā transportlīdzekļa nomu)

viena stunda

26,26

5,51

31,77

4. Izziņas sagatavošana un izsniegšana par balss zvana vai īsziņas saņemšanu uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru "112"

viena izziņa

31,03

6,52

37,55

5. Latvijas Ugunsdzēsības muzeja apmeklējums*
5.1. individuāls apmeklējums pieaugušajam

viens apmeklējums

1,00

0,00

1,00

5.2. skolēnam vai studentam (uzrādot apliecību)

viens apmeklējums

0,50

0,00

0,50

5.3. ģimenes biļete (1–2 pieaugušajiem ar 1–2 skolas vecuma bērniem)

viens apmeklējums

1,50

0,00

1,50

6. Gida pakalpojumi Latvijas Ugunsdzēsības muzejā*

viena grupa

6,00

0,00

6,00

7. Videofilmas demonstrēšana Latvijas Ugunsdzēsības muzejā*; **

viens seanss

1,50

0,00

1,50

Piezīmes:

* Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17. punkta "d" apakšpunktu.

**  Cena par seansu noteikta neatkarīgi no personu skaita.