Statuss:
Īstenošanā

attels

Eiropas Komisijas civilās aizsardzības finanšu instruments Eiropas Savienības (ES) civilās aizsardzības mehānisma ietvaros atbalsta un papildina ES dalībvalstu rīcību vietējā, reģionālajā un valstu līmenī risku prevencijā, sagatavotībā un reaģēšanā uz dabas un cilvēka izraisītām katastrofām. Kad katastrofa skar kādu no valstīm ES vai ārpus tās, mehānisms mobilizē nepieciešamos operatīvos resursus, lai nodrošinātu ātru reakciju. Šajā sakarā Humānās palīdzības ģenerāldirektorāts (DG ECHO) ik gadu publicē 2 projektu konkursus, lai atbalstītu aktivitātes, kas ir vērstas uz ciešāku sadarbību prevencijas, sagatavotības uzlabošanas un informētībās veicināšanas pasākumos civilās aizsardzības un jūras piesārņojuma jomās.  

Aktuālie projekti:

1. Programmas Track1 projekti

Īstenotie projekti:

 1. „Priekšizpēte par labākās prakses veicināšanu un kapacitātes palielināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā” (ECHO/SUB/2020/TRACK1/831688) 
 2. „Pētījums par dabas katastrofu izraisīto zaudējumu datu bāzes izveidi Latvijā” (ECHO/SUB/2019/TRACK1/807448, DLD) 
 3. „Pētījums par agrīnās brīdināšanas sistēmām, kas balstītas uz telekomunikācijas tehnoloģijām” (ECHO/SUB/2019/TRACK1/808194, EWS) 
 4. "Metodes un pasākumi, lai uzlabotu pilsētu sociālo pamatfunkciju elastību pret elektroenerģijas padeves traucējumiem" (MEREPUV, 783153 — MEREPUV — UCPM-2017-PP-AG) 
 5. Preventīvo pasākumu rezultātu novērtēšanas modeļa izveide (EVAPREM, ECHO/SUB/2016/740165/PREV11) 
 6. Starptautiskās kapacitātes izveidošana cīņai ar plūdiem 1 (BaltFloodCombat 1)
 7. Starptautiskās kapacitātes izveidošana cīņai ar plūdiem 2 (BaltFloodCombat 2)
 8. Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionā (EUSBSR Flagship Project 14.3)
 9. Starptautiskā semināra organizēšana par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām katastrofu pārvaldīšanas ciklā (PwD in disaster management cycle)
 10. Vienotas Latvijas-Lietuvas Tehniskās palīdzības atbalsta vienības izveide” (LLT)
 11. Praktiskās mācības civilās aizsardzības moduļiem, tehniskās palīdzības atbalsta vienībām un Eiropas Savienības civilās aizsardzības komandām (LatMODEX 2016, ECHO/SER/2015/718122)
 12. Riska pārvaldības spējas, kas balstītas uz trūkumu identificēšanu Baltijas jūras reģionā (From Gaps to Caps)