Statuss:
Īstenošanā

attels

Iekšējās drošības fonda finansiālā atbalsta instrumenta policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai viens no mērķiem ir “Risku un krīzes situāciju pārvaldība”, kas atbalsta ES valstu kapacitāšu stiprināšanu ar drošību saistīto krīzes situāciju paredzēšanā un pārvarēšanā, īpaši uzsverot nepieciešamību uzlabot civilo aizsardzību.

Iekšējās drošības fonda atbildīgā iestāde Latvijā ir Iekšlietu ministrija, kurai ir tiesības īstenot projektus un pasākumus fonda ietvarā, revīzijas iestāde ir Finanšu ministrija.

2014.-2020.gadu programmā realizējamie projekti:

“Sagatavošanas pasākumu veikšana CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošanai (POLIGONS, VUGD/IDF/2018/5)”

 

2014.-2020.gadu programmā realizētie projekti:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu reaģēšanas spēju kapacitātes stiprināšana” (CBRNE, VUGD/IDF/2016/9)