Statuss:
Īstenošanā

Kreisajā malā zils taisnstūris, kuram pa vidu apļa riņķa līnijā izvietotas divpadsmit dzeltenas zvaigznes. Labajā malā ar lieliem, resniem un melniem burtiem ir teksts: Eiropas Savienība. Zem tiem melniem, tieviem burtiem teksts: Iekšējās drošības fonds

Iekšējās drošības fonda finansiālā atbalsta instrumenta policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai viens no mērķiem ir “Risku un krīzes situāciju pārvaldība”, kas atbalsta ES valstu kapacitāšu stiprināšanu ar drošību saistīto krīzes situāciju paredzēšanā un pārvarēšanā, īpaši uzsverot nepieciešamību uzlabot civilo aizsardzību.

Iekšējās drošības fonda atbildīgā iestāde Latvijā ir Iekšlietu ministrija, kurai ir tiesības īstenot projektus un pasākumus fonda ietvarā, revīzijas iestāde ir Finanšu ministrija.

2014. - 2020.gadu programmā īstenojamie projekti:

“Sagatavošanas pasākumu veikšana CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošanai (POLIGONS, VUGD/IDF/2018/5)”

2014. - 2020.gadu programmā īstenotie projekti:

“Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu reaģēšanas spēju kapacitātes stiprināšana” (CBRNE, VUGD/IDF/2016/9)


2021. - 2027.gada programmā īstenojamie projekti:

"CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošana - 2.attīstības posms" (VUGD/IDF/2023/6)