Ugunsdrošība uzņēmumā

Atkarībā no Jūsu uzņēmuma veida ir nepieciešams izvēlēties atbilstošus uguns aizsardzības līdzekļus un sistēmas. Atcerieties, ka, atbilstoši darbinieku skaitam Jūsu uzņēmumā, jums ir nepieciešams izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, evakuācijas plānu un i
Skatīt vairāk

Kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā tirdzniecības centrā, teātrī, kinoteātrī, diskotēkā, klubā

Ugunsgrēka vai evakuācijas izziņošanas gadījumā, neradot paniku, dodieties uz tuvāko evakuācijas izeju. Vienmēr izmantojiet tikai kāpnes. Nekādā gadījumā neizmantojiet liftu . Lifts var apstāties stāvā, kurā izcēlies ugunsgrēks. Lifta šahta var būt stipri
Skatīt vairāk

Rīcība ugunsgrēka gadījumā skolā vai pirmsskolas izglītības iestādē

Katra izglītības iestādē ne retāk kā reizi gadā organizē praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu "Rīcība ugunsgrēka gadījumā". Ugunsgrēka gadījumā, pirmkārt , izsauciet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.
Skatīt vairāk

Kā rīkoties meža ugunsgrēka gadījumā

Ja mežu ugunsgrēks izcēlies ugunskura kurināšanas rezultātā, uzreiz mēģiniet to nodzēst , sitot liesmas ar zariem, segu vai kādu citu pieejamu priekšmetu. Uguns jādzēš slīpiem sitieniem izdegušā laukuma virzienā.
Skatīt vairāk

Kā rīkoties, ja aizdegusies automašīna

Visbiežāk autotransporta aizdegšanās gadījumi ir saistīti ar traucējumiem elektrosistēmā, vai arī bojātu vai nolietotu gāzes balonu izmantošanu. Tāpat nereti aizdegšanās notiek dzinēja nodalījumā. Bieži vien par iemeslu tam ir degvielas padeves cauruļu pl
Skatīt vairāk

Par dūmu detektoriem

No 2020.gada 1.janvāra visos mājokļos ir jābūt uzstādītiem autonomajiem ugunsgrēka detektoriem jeb dūmu detektoriem. Autonomo ugunsgrēka detektoru pielietošana, kā rāda pasaules pieredze, ir efektīvs risinājums, lai pasargātu mājokļa iemītnieku dzīvības n
Skatīt vairāk

Par ugunsdzēsības aparātiem

2016.gadā, kad stājās spēkā esošā Ugunsdrošības noteikumu redakcija, noteikumos tika paredzēts pielāgošanās laiks līdz 2020.gada 1.janvārim, kad dūmu detektoru uzstādīšana mājokļos un viendzīvokļa objektu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātu no ieteikum
Skatīt vairāk

Kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā

Nekrītiet panikā, jo objektīvs situācijas novērtējums un pareizas rīcības izvēle palielina Jūsu iespējas izglābties. Ja pamostaties un konstatējat, ka izcēlies ugunsgrēks, pārvelieties pāri gultas malai un rāpojiet uz durvju pusi. Turoties tuvāk grīdai Ju
Skatīt vairāk

Elektroierīču droša ekspluatācija

1. Esi īpaši piesardzīgs vannas istabā, tualetē, pagrabā, dažās vietās virtuvē, uz balkona, lodžijas un ārā, jo šajās vietās ir elektrobīstamību pastiprinoši apstākļi: strāvu vadošas grīdas (betona, ķieģeļu, keramikas flīžu); metāla konstrukcijas un komun
Skatīt vairāk