Ja mežu ugunsgrēks izcēlies ugunskura kurināšanas rezultātā, uzreiz mēģiniet to nodzēst, sitot liesmas ar zariem, segu vai kādu citu pieejamu priekšmetu. Uguns jādzēš slīpiem sitieniem izdegušā laukuma virzienā.

Ja uguni nodzēst nav iespējams, nekavējoties brīdiniet pārējos un ejiet prom no ugunsgrēka vietas uz ceļu, meža stigu, lauku vai ūdenskrātuves krastu.

Virzieties perpendikulāri uguns izplatīšanās virzienam. Ja aiziet no uguns nav iespējams, iegremdējieties ūdenī vai apsedzieties ar samitrinātām drēbēm. Ja Jūs esat meža laukumiņā, noliecieties tuvāk zemei. Gaiss pie zemes ir mazāk sadūmots.

Izejot laukā no ugunsgrēka vietas, paziņojiet par to, zvanot uz tālruni 112. Lielu meža ugunsgrēku dzēsīs ugunsdzēsēji.