vugd [at] vugd.gov.lv

Julianna Urtāne

VUGD priekšnieka palīdze
julianna.urtane [at] vugd.gov.lv
fpp [at] vugd.gov.lv

Aiga Gulbe

priekšniece
aiga.gulbe [at] vugd.gov.lv

Olga Babajeva

priekšnieka vietniece
olga.babajeva [at] vugd.gov.lv

Sandra Apine

priekšnieka vietniece
sandra.apine [at] vugd.gov.lv

Jeļena Tukiša

daļas vadītāja
jelena.tukisa [at] vugd.gov.lv

Jūlija Martjanova

vadītājas vietniece
julija.martjanova [at] vugd.gov.lv

Andra Luca

grāmatvede
andra.luca [at] vugd.gov.lv

Ilona Petruņko

grāmatvede
ilona.petrunko [at] vugd.gov.lv

Silvija Zinčenko

grāmatvede
silvija.zincenko [at] vugd.gov.lv

Svetlana Koroļkova

grāmatvede
svetlana.korolkova [at] vugd.gov.lv

Svetlana Neverova

grāmatvede
svetlana.neverova [at] vugd.gov.lv

Tatjana Bogdanova

grāmatvede
tatjana.bogdanova [at] vugd.gov.lv

Una Bumbule

grāmatvede
una.bumbule [at] vugd.gov.lv
fpp [at] vugd.gov.lv

Karina Šaļenkina

daļas vadītāja
karina.salenkina [at] vugd.gov.lv

Tatjana Agatiņa

daļas vadītāja vietniece
tatjana.agatina [at] vugd.gov.lv

Vera Masļakova

daļas vadītāja vietniece
vera.maslakova [at] vugd.gov.lv

Ingrīda Tauvēna

grāmatvede
ingrida.tauvena [at] vugd.gov.lv

Irina Serepina

grāmatvede
irina.serepina [at] vugd.gov.lv

Irina Voitova

grāmatvede
irina.voitova [at] vugd.gov.lv

Iveta Ausēja

grāmatvede
iveta.auseja [at] vugd.gov.lv

Larisa Jankina

grāmatvede
larisa.jankina [at] vugd.gov.lv

Larisa Novikova

grāmatvede
larisa.novikova [at] vugd.gov.lv

Nelli Antonova

grāmatvede
nelli.antonova [at] vugd.gov.lv

Ņina Fomina

grāmatvede
nina.fomina [at] vugd.gov.lv

Olga Volkova

grāmatvede
olga.volkova [at] vugd.gov.lv

Olga Mikeļeviča

vecākā speciāliste
olga.mikelevica [at] vugd.gov.lv

Aiga Ansone

nodaļas vadītāja
aiga.ansone [at] vugd.gov.lv

Inesa Lazarenko

grāmatvede
inesa.lazarenko [at] vugd.gov.lv

Natālija Judkina

grāmatvede
natalija.judkina [at] vugd.gov.lv

Rita Gegerniece

grāmatvede
rita.gegerniece [at] vugd.gov.lv
on_duty [at] vugd.gov.lv

VUGD dežurants

vecākais speciālists
on_duty [at] vugd.gov.lv
kanceleja [at] vugd.gov.lv

Dace Studente

nodaļas vadītāja
dace.studente [at] vugd.gov.lv

Agija Bekeša

vecākā speciāliste
agija.bekesa [at] vugd.gov.lv

Anna Sidorko

vecākā speciāliste
anna.sidorko [at] vugd.gov.lv

Gunita Rence

vecākā speciāliste
gunita.rence [at] vugd.gov.lv

Iveta Puķīte

vecākā speciāliste
iveta.pukite [at] vugd.gov.lv
prese [at] vugd.gov.lv

Agrita Vītola

nodaļas priekšniece
agrita.vitola [at] vugd.gov.lv

Irita Slavinska

vecākā inspektore Latgales reģionā
irita.slavinska [at] vugd.gov.lv

Viktorija Gribuste

vecākā inspektore Zemgales reģionā
viktorija.gribuste [at] vugd.gov.lv

Anete Strazdiņa

vecākā speciāliste Kurzemes reģionā
anete.stazdina [at] vugd.gov.lv

Sandra Vējiņa

vecākā speciāliste Vidzemes reģionā
sandra.vejina [at] vugd.gov.lv

Inta Palkavniece

vecākā speciāliste
prese [at] vugd.gov.lv
pkn [at] vugd.gov.lv

Jurijs Režģis

nodaļas vadītājs
jurijs.rezgis [at] vugd.gov.lv

Egīna Šenberga

vecākā speciāliste
egina.senberga [at] vugd.gov.lv

Venita Seile

vecākā speciāliste
venita.seile [at] vugd.gov.lv

Zane GoldeLunta

vecākā speciāliste
pkn [at] vugd.gov.lv

Jurijs Nikoļenko

vecākais speciālists
jurijs.nikolenko [at] vugd.gov.lv
jn [at] vugd.gov.lv

Esmira Konstantinova-Hohlova

nodaļas vadītāja
esmira.konstantinova-hohlova [at] vugd.gov.lv

Ilze Krivāne

nodaļas vadītāja
jn [at] vugd.gov.lv

Ivars Veigulis

jurists
ivars.veigulis [at] vugd.gov.lv

Dagnija Daudiša

juriste
dagnija.daudisa [at] vugd.gov.lv

Inga Ezerkalne

juriste
inga.ezerkalne [at] vugd.gov.lv
pp [at] vugd.gov.lv

Zane Lunta

priekšniece
zane.lunta [at] vugd.gov.lv

Vineta Indrika

nodaļas vadītāja
vineta.indrika [at] vugd.gov.lv

Brigita Pinne

vecākā speciāliste
brigita.pinne [at] vugd.gov.lv

Elīna Ģērmane

vecākā speciāliste
elina.germane [at] vugd.gov.lv

Guna Jakuba

vecākā speciāliste
guna.jakuba [at] vugd.gov.lv

Ieva Ranka

vecākā speciāliste
Ieva.ranka [at] vugd.gov.lv

Inga Siliņa

vecākā speciāliste
inga.silina [at] vugd.gov.lv

Inita Zēverte

vecākā speciāliste
inita.zeverte [at] vugd.gov.lv

Laura Kaktiņa

vecākā speciāliste
laura.kaktina [at] vugd.gov.lv

Lelde Stepkina

vecākā speciāliste
lelde.stepkina [at] vugd.gov.lv

Sandra Valgere

vecākā speciāliste
sandra.valgere [at] vugd.gov.lv

Zane Vāgnere

vecākā speciāliste
zane.vagnere [at] vugd.gov.lv

Dace Siliņa

vecākā speciāliste
dace.silina [at] vugd.gov.lv

Sandra Žagata

vecākā speciāliste
sandra.zagata [at] vugd.gov.lv

Natālija Gerasimova

vecākā speciāliste
natalija.gerasimova [at] vugd.gov.lv

Renāte Baturoviča

nodaļas vadītāja
renate.baturovica [at] vugd.gov.lv

Aija Rozenfelde

vecākā speciāliste
aija.rozenfelde [at] vugd.gov.lv

Dana Bērziņa

vecākā speciāliste
dana.berzina [at] vugd.gov.lv

Sandra Zviedre

vecākā speciāliste
sandra.zviedre [at] vugd.gov.lv

Sendija Neringa

vecākā speciāliste
pp [at] vugd.gov.lv

Nora Lakatiņa

nodaļas vadītāja
nora.lakatina [at] vugd.gov.lv

Antra Ropāja-Šāvele

vecākā speciāliste
antra.ropaja-savele [at] vugd.gov.lv

Inese Stelboviča

vecākā speciāliste
inese.stelbovica [at] vugd.gov.lv

Gunārs Jākobsons

vecākais speciālists
gunars.jakobsons [at] vugd.gov.lv

Vladimirs Vetuhs

vecākais speciālists
vladimirs.vetuhs [at] vugd.gov.lv

Gunita Bukovska

vecākā speciāliste
gunita.bukovska [at] vugd.gov.lv
elssn [at] vugd.gov.lv

Marita Masule

nodaļas vadītāja
marita.masule [at] vugd.gov.lv

Ramona Lamberte

vecākā speciāliste
ramona.lamberte [at] vugd.gov.lv

Jurijs Jagovičs

vecākais speciālists
jurijs.jagovics [at] vugd.gov.lv

Rihards Millers

vecākais speciālists
rihards.millers [at] vugd.gov.lv
pvn [at] vugd.gov.lv

Rūdolfs Āzens

nodaļas priekšnieks
rudolfs.azens [at] vugd.gov.lv

Antra Rumševiča

vecākā speciāliste
antra.rumsevica [at] vugd.gov.lv

Viktorija Ļeskova

vecākā speciāliste
viktorija.leskova [at] vugd.gov.lv

Ineta Narodovska

vecākā speciāliste
ineta.narodovska [at] vugd.gov.lv
idn [at] vugd.gov.lv

Kalvis Malderis

nodaļas priekšnieks
kalvis.malderis [at] vugd.gov.lv

Ainars Možeika

vecākais inspektors
ainars.mozeika [at] vugd.gov.lv

Marina Steņņikova

vecākā inspektore
marina.stennikova [at] vugd.gov.lv

Mārtiņš Vecstaudžs

vecākais speciālists
martins.vecstaudzs [at] vugd.gov.lv
inp [at] vugd.gov.lv

Staņislavs Ļisovenko

priekšnieks
stanislavs.lisovenko [at] vugd.gov.lv

Linda Krote

nodaļas vadītāja
inp [at] vugd.gov.lv

Oskars Virsis

nodaļas vadītājs
oskars.virsis [at] vugd.gov.lv

Aiga Vulāne

vecākā speciāliste
aiga.vulane [at] vugd.gov.lv

Antra Štrāla

vecākā speciāliste
antra.strala [at] vugd.gov.lv

Ieva Reinverte

vecākā speciāliste
Ieva.reinverte [at] vugd.gov.lv

Lolita Rasa

vecākā speciāliste
lolita.rasa [at] vugd.gov.lv

Agnese Grundule

juriskonsults
agnese.grundule [at] vugd.gov.lv

Aivars Buls

juriskonsults
aivars.buls [at] vugd.gov.lv

Anita Nikiforova

juriskonsults
anita.nikiforova [at] vugd.gov.lv

Diāna Konstantionova

juriskonsults
inp [at] vugd.gov.lv

Valdis Cielēns

nodaļas priekšnieks
valdis.cielens [at] vugd.gov.lv

Andis Prūsis

vecākais inspektors
andis.prusis [at] vugd.gov.lv

Viktorija Politika

inspektore
viktorija.politika [at] vugd.gov.lv

Rolands Vaļuškins

vecākā inspektora v.i.
rolands.valuskins [at] vugd.gov.lv

Andrejs Sadovskis

vadītājs
andrejs.sadovskis [at] vugd.gov.lv

Renāte Apsīte

vecākā speciāliste
renate.apsite [at] vugd.gov.lv

Valentīna Gusarina

vecākā speciāliste
valentina.gusarina [at] vugd.gov.lv

Niks Ričards

vecākais speciālists
niks.padans [at] vugd.gov.lv
rrp [at] vugd.gov.lv

Andris Staļģevics

priekšnieka vietnieks
andris.stalgevics [at] vugd.gov.lv

Uģis Vējš

priekšnieka vietnieks
ugis.vejs [at] vugd.gov.lv

Sandra Zandersone

vadītāja
sandra.zandersone [at] vugd.gov.lv

Sanija Vilka

vecākā speciāliste (Lietvedības sektors)
sanija.vilka [at] vugd.gov.lv

Signe CelmiņaViniarska

vecākā speciāliste (Lietvedības sektors)
signe.celminaviniarska [at] vugd.gov.lv

Kaspars Melbārdis

vecākais inspektors
kaspars.melbardis [at] vugd.gov.lv

Sergejs Rosuščans

vecākais inspektors
sergejs.rosuscans [at] vugd.gov.lv

Anastasija Žurakovska

vecākā inspektore
anastasija.zurakovska [at] vugd.gov.lv

Diāna Šaripo

vecākā inspektore
diana.saripo [at] vugd.gov.lv

Jana Āboliņa

vecākā inspektore
jana.abolina [at] vugd.gov.lv

Kristīne Daņiļenko

vecākā inspektore
kristine.danilenko [at] vugd.gov.lv

Vera Solovjova

vecākā inspektore
vera.solovjova [at] vugd.gov.lv

Artūrs Kvjatkovskis

inspektors
arturs.kvjatkovskis [at] vugd.gov.lv

Dagnis Jansons

inspektors
dagnis.jansons [at] vugd.gov.lv

Ilmārs Murāns

inspektors
ilmars.murans [at] vugd.gov.lv

Mārtiņš IdersBankovs

inspektors
martins.idersbankovs [at] vugd.gov.lv

Rihards Šļihta

inspektors
rihards.slihta [at] vugd.gov.lv

Sergejs Radioņenko

inspektors
sergejs.radionenko [at] vugd.gov.lv

Agnese Viņķe

inspektore
agnese.vinke [at] vugd.gov.lv

Dinija Rimoviča

inspektore
dinija.rimovica [at] vugd.gov.lv

Evija Parfjonova

inspektore
evija.parfjonova [at] vugd.gov.lv

Evija Mame

inspektore
evija.mame [at] vugd.gov.lv

Ilvija Smirnova

inspektore
ilvija.smirnova [at] vugd.gov.lv

Ilze Viņķe

inspektore
ilze.vinke [at] vugd.gov.lv

Jeļena Grigorjeva

inspektore
jelena.grigorjeva [at] vugd.gov.lv

Jevgēnija Šteimaka

inspektore
jevgenija.steimaka [at] vugd.gov.lv

Kristiāna Ozoliņa

inspektore
kristiana.ozolina [at] vugd.gov.lv

Līga Vecstaudža

inspektore
liga.vecstaudza [at] vugd.gov.lv

Simona Bauže

inspektore
simona.bauze [at] vugd.gov.lv

Juris Lakatiņš

vadītājs
juris.lakatins [at] vugd.gov.lv

Inese Altgauzena

vecākā speciāliste
inese.altgauzena [at] vugd.gov.lv

Inese Dūrīte

vecākā speciāliste
inese.durite [at] vugd.gov.lv

Inta Heidingere

vecākā speciāliste
inta.heidingere [at] vugd.gov.lv

Inta Rimšāne

vecākā speciāliste
inta.rimsane [at] vugd.gov.lv

Nadežda Orlova

vecākā speciāliste
nadezda.orlova [at] vugd.gov.lv

Renāte Rilsa

vecākā speciāliste
renate.rilsa [at] vugd.gov.lv

Svetlana Čertiļina

vecākā speciāliste
svetlana.certilina [at] vugd.gov.lv

Armands ErdmanisHermanis

vecākais speciālists
armands.erdmanis [at] vugd.gov.lv

Larisa Timofejeva

vecākais speciālists
larisa.timofejeva [at] vugd.gov.lv

Vitālijs Rušenieks

vecākais speciālists
vitalijs.rusenieks [at] vugd.gov.lv

Rinārs Grauzs

speciālists
rinars.grauzs [at] vugd.gov.lv

Svetlana Fadejenkova

sektora priekšnieks
svetlana.fadejenkova [at] vugd.gov.lv

Nellija Lapinska

vecākā speciāliste
nellija.lapinska [at] vugd.gov.lv

Žanna Mališeva

vecākā speciāliste
zanna.maliseva [at] vugd.gov.lv

Aivars Mališevs

vecākais speciālists
aivars.malisevs [at] vugd.gov.lv

Agnese Sprūde

sektora priekšniece
agnese.sprude [at] vugd.gov.lv

Arita Lankupa

vecākā speciāliste
arita.lankupa [at] vugd.gov.lv

Veronija Nazarenko

vecākā speciāliste
veronija.nazarenko [at] vugd.gov.lv

Antons Gedrims

vecākais speciālists
antons.gedrims [at] vugd.gov.lv

Ludmila Vilkriste

vecākais speciālists
ludmila.vilkriste [at] vugd.gov.lv

Andžēla Mistjukeviča

sektora priekšnieks
andzela.mistjukevica [at] vugd.gov.lv

Agija Predibailo

vecākā speciāliste
agija.predibailo [at] vugd.gov.lv

Irina KļimovaJevstafijeva

vecākā speciāliste
irina.klimovajevstafijeva [at] vugd.gov.lv

Liana Graudiņa

vecākā speciāliste
liana.graudina [at] vugd.gov.lv

Viktors Antoņenko

vecākais speciālists
viktors.antonenko [at] vugd.gov.lv

Betija Reiziņa

sektora priekšniece
betija.reizina [at] vugd.gov.lv

Laura Siliņa

vecākā speciāliste
laura.silina [at] vugd.gov.lv

Liene BezdelīgaĒrgle

vecākā speciāliste
liene.bezdeligaergle [at] vugd.gov.lv

Aigars Vindačs

vecākais speciālists
aigars.vindacs [at] vugd.gov.lv

Aivars Bušs

vecākais speciālists
aivars.buss [at] vugd.gov.lv

Baiba Petrova

sektora vadītāja
baiba.petrova [at] vugd.gov.lv

Daina Linde

vecākā speciāliste
daina.linde [at] vugd.gov.lv

Līga Purene

vecākā speciāliste
liga.purene [at] vugd.gov.lv

Nikolajs Golovčuks

vecākais speciālists
nikolajs.golovcuks [at] vugd.gov.lv
stabs [at] vugd.gov.lv
67086275

Igors Boruns

vecākais inspektors
igors.boruns [at] vugd.gov.lv

Māris Meikšāns

vecākais inspektors
maris.meiksans [at] vugd.gov.lv

Agnis Pūpols

oper. dežuranta vietnieks
stabs [at] vugd.gov.lv

Ainārs Justs

oper. dežuranta vietnieks
stabs [at] vugd.gov.lv

Eduards Musatovs

oper. dežuranta vietnieks
stabs [at] vugd.gov.lv

Mihails Tutuškins

oper. dežuranta vietnieks
stabs [at] vugd.gov.lv

Aleksandrs Kapustins

oper.dežurants
stabs [at] vugd.gov.lv

Daniils Grebenko

oper.dežurants
stabs [at] vugd.gov.lv

Ģirts Forands

oper.dežurants
stabs [at] vugd.gov.lv

Māris Aleksandrovs

oper.dežurants
stabs [at] vugd.gov.lv
rrp1 [at] vugd.gov.lv
67075852

Agris Asups

daļas komandieris
agris.asups [at] vugd.gov.lv

Gatis Jasevičs

vada komandiera vietnieks (vecākais autovadītājs)
gatis.jasevics [at] vugd.gov.lv
rrp2 [at] vugd.gov.lv

Ivo Bendrats

daļas komandieris
ivo.bendrats [at] vugd.gov.lv

Romualds Orlovskis

vada komandiera vietnieks (vecākais autovadītājs)
romualds.orlovskis [at] vugd.gov.lv
rrp3 [at] vugd.gov.lv

Krišjānis Mincenbergs

daļas komandieris
krisjanis.mincenbergs [at] vugd.gov.lv
rrp4 [at] vugd.gov.lv
67769883

Ivars Mētra

daļas komandieris
ivars.metra [at] vugd.gov.lv

Raimonds Umbrass

vada komandiera vietnieks (vecākais autovadītājs)
raimonds.umbrass [at] vugd.gov.lv
bulduri [at] vugd.gov.lv

Rūdolfs Rags

posteņa komandieris
rudolfs.rags [at] vugd.gov.lv

Uldis Aizups

posteņa komandieris
uldis.aizups [at] vugd.gov.lv
sloka [at] vugd.gov.lv
kemeri [at] vugd.gov.lv

Oskars Zukuls

posteņa komandieris
oskars.zukuls [at] vugd.gov.lv
rrp5 [at] vugd.gov.lv
67458818

Andrejs Kotovs

daļas komandieris
andrejs.kotovs [at] vugd.gov.lv

Edmunds Kulpis

vada komandiera vietnieks (vecākais autovadītājs)
edmunds.kulpis [at] vugd.gov.lv
rrpbolderaja.sp [at] vugd.gov.lv

Staņislavs Turoks

posteņa komandieris
stanislavs.turoks [at] vugd.gov.lv
rrp6 [at] vugd.gov.lv
67552327

Kristaps Kalvāns

daļas komandieris
kristaps.kalvans [at] vugd.gov.lv

Artis Mugurevičs

vada komandiera vietnieks (vecākais autovadītājs)
artis.mugurevics [at] vugd.gov.lv
rrp7 [at] vugd.gov.lv
67393992

Artūrs Keslers

daļas komandieris
arturs.keslers [at] vugd.gov.lv
jaunciems [at] vugd.gov.lv
67348761

Eduards Vežāns

posteņa komandieris
eduards.vezans [at] vugd.gov.lv
rrp8 [at] vugd.gov.lv
67139430

Valdis Dzērve

daļas komandieris
valdis.dzerve [at] vugd.gov.lv

Jānis Eriksons

vada komandiera vietnieks (vecākais autovadītājs)
janis.eriksons [at] vugd.gov.lv
baldone [at] vugd.gov.lv
67932710

Jānis Grīviņš

komandieris
janis.grivins [at] vugd.gov.lv
rrp9 [at] vugd.gov.lv
67075966, 67075958

Zahars Vorobjovs

daļas komandieris
zahars.vorobjovs [at] vugd.gov.lv
saulkrasti [at] vugd.gov.lv
67951234

Juris Rusiņš

daļas komandieris
juris.rusins [at] vugd.gov.lv

Dmitrijs Tumans

vada komandiera vietnieks (vecākais autovadītājs)
dmitrijs.tumans [at] vugd.gov.lv
ogre [at] vugd.gov.lv
65071721

Artūrs Umulis

komandieris
arturs.umulis [at] vugd.gov.lv

Raimonds Grigāns

vada komandiera vietnieks
raimonds.grigans [at] vugd.gov.lv
keipene.sp [at] vugd.gov.lv

Jānis Mandelis

posteņa komandieris
janis.mandelis [at] vugd.gov.lv
sigulda [at] vugd.gov.lv
67972233

Uldis Millers

daļas komandieris
uldis.millers [at] vugd.gov.lv

Raimonds Baldis

vada komandiera vietnieks (vecākais autovadītājs)
raimonds.baldis [at] vugd.gov.lv
olaine [at] vugd.gov.lv
67963756

Dmitrijs Novikovs

daļas komandieris
dmitrijs.novikovs [at] vugd.gov.lv

Oļegs Voropajevs

vada komandiera vietnieks (vecākais autovadītājs)
olegs.voropajevs [at] vugd.gov.lv
latgale [at] vugd.gov.lv
65407113

Dmitrijs Karpovs

brigādes komandiera vietnieks
dmitrijs.karpovs [at] vugd.gov.lv

Valdis Straume

brigādes komandiera vietnieks
valdis.straume [at] vugd.gov.lv

Ilona Grigorjeva

vecākā speciāliste
ilona.grigorjeva [at] vugd.gov.lv
daugavpils1 [at] vugd.gov.lv

Andrejs Bambāns

daļas komandieris
andrejs.bambans [at] vugd.gov.lv

Genadijs Andreičiks

vada komandieris
daugavpils1 [at] vugd.gov.lv

Guntars Balodis

vada komandieris
daugavpils1 [at] vugd.gov.lv

Jānis Skrindževskis

vada komandieris
daugavpils1 [at] vugd.gov.lv

Mārtiņš Ruļuks

vada komandieris
daugavpils1 [at] vugd.gov.lv

Jānis Šmeišs

vada komandiera vietnieks
janis.smeiss [at] vugd.gov.lv

Olga Ivanova

speciālists
daugavpils1 [at] vugd.gov.lv
daug1post.vk [at] vugd.gov.lv

Dainis Slavinskis

posteņa komandieris
dainis.slavinskis [at] vugd.gov.lv

Dmirtijs Grincevičs

vada komandiera vietnieks
daug1post.vk [at] vugd.gov.lv

Dmitrijs Lagutiks

vada komandiera vietnieks
daug1post.vk [at] vugd.gov.lv

Dmitrijs Vasiļjevs

vada komandiera vietnieks
daug1post.vk [at] vugd.gov.lv

Māris Kusiņš

vada komandiera vietnieks
daug1post.vk [at] vugd.gov.lv
daugavpils2 [at] vugd.gov.lv

Vitālijs Lisovs

daļas komandieris
vitalijs.lisovs [at] vugd.gov.lv

Agris Leikums

vada komandieris
daugavpils2 [at] vugd.gov.lv

Aleksandrs Petrinčiks

vada komandieris
daugavpils2 [at] vugd.gov.lv

Dmitrijs Fadejenkovs

vada komandieris
daugavpils2 [at] vugd.gov.lv

Jevģenijs Rodičevs

vada komandieris
daugavpils2 [at] vugd.gov.lv

Artjoms Anufrijevs

inspektors
artjoms.anufrijevs [at] vugd.gov.lv

Jeļena Velika

inspektors
jelena.velika [at] vugd.gov.lv

Katrīna Zinčenko

inspektors
katrina.zincenko [at] vugd.gov.lv

Kristīna Žuravļova

inspektors
kristina.zuravlova [at] vugd.gov.lv

Sergejs Kozlovskis

inspektors
sergejs.kozlovskis [at] vugd.gov.lv

Vjačeslavs Lavrenovs

inspektors
vjaceslavs.lavrenovs [at] vugd.gov.lv

Nikolajs Ribakovs

vada komandiera vietnieks (vecākais autovadītājs)
nikolajs.ribakovs [at] vugd.gov.lv
ilukste [at] vugd.gov.lv
65462701

Andrejs Skripko

posteņa komandieris
andrejs.skripko [at] vugd.gov.lv
viski [at] vugd.gov.lv

Aleksejs Kirillovs

posteņa komandieris
aleksejs.kirillovs [at] vugd.gov.lv
daugavpils3 [at] vugd.gov.lv

Aleksandrs Grigorjevs

komandieris
aleksandrs.grigorjevs [at] vugd.gov.lv

Aleksandrs Andreičiks

vada komandieris
daugavpils3 [at] vugd.gov.lv

Aleksandrs Borovkovs

vada komandieris
daugavpils3 [at] vugd.gov.lv

Vadims Gavriļins

vada komandieris
daugavpils3 [at] vugd.gov.lv

Valdis Jurķāns

vada komandieris
daugavpils3 [at] vugd.gov.lv
balvi [at] vugd.gov.lv
64501689

Aleksejs Kovšovs

daļas komandieris
aleksejs.kovsovs [at] vugd.gov.lv

Laura Košļeva

inspektors
laura.kosleva [at] vugd.gov.lv

Igors Terentjevs

vada komandiera vietnieks
igors.terentjevs [at] vugd.gov.lv
64520181

Māris Zvaigzne

posteņa komandieris
maris.zvaigzne [at] vugd.gov.lv
vilaka [at] vugd.gov.lv
64522991

Raivis Bondars

posteņa komandieris
raivis.bondars [at] vugd.gov.lv
kraslava [at] vugd.gov.lv
65623242, 65681692

Dmitrijs Krivenko

komandieris
dmitrijs.krivenko [at] vugd.gov.lv

Aivars Plotiņš

vada komandieris
kraslava [at] vugd.gov.lv

Andrejs Kevišs

vada komandieris
kraslava [at] vugd.gov.lv

Andris Sergejevs

vada komandieris
kraslava [at] vugd.gov.lv

Ilmārs Indrāns

vada komandieris
kraslava [at] vugd.gov.lv

Aleksandrs Sergejevs

inspektors
aleksandrs.sergejevs [at] vugd.gov.lv

Andris Jakovelis

inspektors
andris.jakovelis [at] vugd.gov.lv

Andris Stašāns

vada komandiera vietnieks
andris.stasans [at] vugd.gov.lv
dagda [at] vugd.gov.lv

Arvīds Žvirblis

posteņa komandieris
arvids.zvirblis [at] vugd.gov.lv
preili [at] vugd.gov.lv
65323062

Kaspars Vaivods

daļas komandieris
kaspars.vaivods [at] vugd.gov.lv

Edgars Krekels

inspektors
edgars.krekels [at] vugd.gov.lv

Ēriks Pastars

inspektors
eriks.pastars [at] vugd.gov.lv

Andrejs Karpušenko

vada komandiera vietnieks (vecākais autovadītājs)
andrejs.karpusenko [at] vugd.gov.lv
livani [at] vugd.gov.lv

Vladimirs Andrejevs

posteņa komandieris
vladimirs.andrejevs [at] vugd.gov.lv
rezekne [at] vugd.gov.lv
64624366, 64625555

Viktors Ščavinskis

komandieris
viktors.scavinskis [at] vugd.gov.lv

Andris Studāns

vada komandieris
rezekne.vk [at] vugd.gov.lv

Andris Šusts

vada komandieris
rezekne.vk [at] vugd.gov.lv

Andris Kupcovs

vada komandieris
rezekne.vk [at] vugd.gov.lv

Dainis Skrebinskis

vada komandieris
rezekne.vk [at] vugd.gov.lv

Māris Kalniņš

vada komandieris
rezekne.vk [at] vugd.gov.lv

Oļegs Poskrjobiševs

inspektors
olegs.poskrjobisevs [at] vugd.gov.lv

Pāvels Vavilovs

inspektors
pavels.vavilovs [at] vugd.gov.lv

Sergejs Sorokins

inspektors
sergejs.sorokins [at] vugd.gov.lv

Vitālijs Bogdanovs

inspektors
vitalijs.bogdanovs [at] vugd.gov.lv
malta [at] vugd.gov.lv

Ilmārs Vaičuļs

posteņa komandieris
ilmars.vaiculs [at] vugd.gov.lv

Andrejs Borisovs

vada komandiera vietnieks
malta [at] vugd.gov.lv

Ilvars Švarcs

vada komandiera vietnieks
malta [at] vugd.gov.lv

Juris Šmauksteļs

vada komandiera vietnieks
malta [at] vugd.gov.lv

Žanis Šņukuts

vada komandiera vietnieks
malta [at] vugd.gov.lv
vilani [at] vugd.gov.lv

Andrejs Macanovs

posteņa komandieris
andrejs.macanovs [at] vugd.gov.lv

Ainārs Kukars

vada komandiera vietnieks
vilani [at] vugd.gov.lv

Antons Laizāns

vada komandiera vietnieks
vilani [at] vugd.gov.lv

Valentīns Ornicāns

vada komandiera vietnieks
vilani [at] vugd.gov.lv

Vitālijs Meļņiks

vada komandiera vietnieks
vilani [at] vugd.gov.lv
ludza [at] vugd.gov.lv
65707160

Jānis Klodāns

daļas komandieris
janis.klodans [at] vugd.gov.lv

Aleksandrs Stukāns

inspektors
aleksandrs.stukans [at] vugd.gov.lv

Inta Ševele

inspektore
inta.sevele [at] vugd.gov.lv

Aldis Guitans

vada komandiera vietnieks (vecākais autovadītājs)
aldis.guitans [at] vugd.gov.lv
karsava [at] vugd.gov.lv

Artūrs Puncuļs

komandieris
arturs.punculs [at] vugd.gov.lv
zilupe [at] vugd.gov.lv

Normunds Zahars

posteņa komandieris
normunds.zahars [at] vugd.gov.lv
latgale.od [at] vugd.gov.lv

Aleksejs Fomins

oper.dežurants
latgale.od [at] vugd.gov.lv

Edgars Kerubins

oper.dežurants
latgale.od [at] vugd.gov.lv

Juris Borskis

oper.dežurants
latgale.od [at] vugd.gov.lv

Kaspars Briedis

oper.dežurants
latgale.od [at] vugd.gov.lv

Sergejs Kuzminovs

oper.dežurants
latgale.od [at] vugd.gov.lv

Edgars Vējš

oper.dežurants
kurzeme.od [at] vugd.gov.lv

Gatis Bajinskis

oper.dežurants
gatis.bajinskis [at] vugd.gov.lv

Ingus Mellers

oper.dežurants
kurzeme.od [at] vugd.gov.lv

Lauris Bullis

oper.dežurants
kurzeme.od [at] vugd.gov.lv

Aigars Ziediņš

oper.dežurants
zemgale.od [at] vugd.gov.lv

Edgars Ērglis

oper.dežurants
zemgale.od [at] vugd.gov.lv

Jānis Mikolajuks

oper.dežurants
zemgale.od [at] vugd.gov.lv

Kaspars Šaumanis

oper.dežurants
zemgale.od [at] vugd.gov.lv

Sandis Āboliņš

oper.dežurants
zemgale.od [at] vugd.gov.lv

Aivis Šēns

oper.dežurants
vidzeme.od [at] vugd.gov.lv

Aleksandrs Jefimovs

oper.dežurants
vidzeme.od [at] vugd.gov.lv

Andris Kellijs

oper.dežurants
vidzeme.od [at] vugd.gov.lv

Arturs Birznieks

oper.dežurants
vidzeme.od [at] vugd.gov.lv

Jānis Supe

oper.dežurants
vidzeme.od [at] vugd.gov.lv
kurzeme [at] vugd.gov.lv

Andis Auziņš

komandiera vietnieks (Dienesta jautājumos)
andis.auzins [at] vugd.gov.lv

Oļģerts Smalkais

komandiera vietnieks (Ugunsdrošības uzraudzības jautājumos)
olgerts.smalkais [at] vugd.gov.lv

Elīna Kalēja

vecākā speciāliste
elina.kaleja [at] vugd.gov.lv
liepaja1 [at] vugd.gov.lv
63404492

Jānis Pošeiko

komandieris
janis.poseiko [at] vugd.gov.lv

Artūrs Matusevičs

inspektors
arturs.matusevics [at] vugd.gov.lv

Agnese Finka

inspektore
agnese.finka [at] vugd.gov.lv

Inta Lazdiņa

inspektore
inta.lazdina [at] vugd.gov.lv

Klāvs Stumbris

vada komandiera vietnieks (vecākais autovadītājs)
klavs.stumbris [at] vugd.gov.lv
aizpute [at] vugd.gov.lv

Juris Plamše

posteņa komandieris
aizpute [at] vugd.gov.lv
priekule [at] vugd.gov.lv

Artūrs Antanāvičs

posteņa komandieris
arturs.antanavics [at] vugd.gov.lv
liepaja2 [at] vugd.gov.lv

Niks Rozentāls

daļas komandieris
niks.rozentals [at] vugd.gov.lv

Mārtiņš Laugalis

vada komandiera vietnieks (vecākais autovadītājs)
martins.laugalis [at] vugd.gov.lv
liepaja.2postenis [at] vugd.gov.lv

Artūrs Jakubauskis

posteņa komandiera p.i.
arturs.jakubauskis [at] vugd.gov.lv
kuldiga [at] vugd.gov.lv

Edgars Bružāns

daļas komandieris
edgars.bruzans [at] vugd.gov.lv

Rio Roberts

inspektors
rio.r.gutsmits [at] vugd.gov.lv

Igors Savļaks

vada komandiera vietnieks (vecākais autovadītājs)
igors.savlaks [at] vugd.gov.lv
alsunga [at] vugd.gov.lv

Hilārijs Lazda

posteņa komandieris
hilarijs.lazda [at] vugd.gov.lv
skrunda [at] vugd.gov.lv
saldus [at] vugd.gov.lv

Mairis Jocus

daļas komandiera p.i.
mairis.jocus [at] vugd.gov.lv

Uldis Jauniņš

vada komandiera vietnieks (vecākais autovadītājs)
uldis.jaunins [at] vugd.gov.lv
ventspils [at] vugd.gov.lv
63607159

Artūrs Pupšis

daļas komandieris
arturs.pupsis [at] vugd.gov.lv

Aleksandrs Krauklis

inspektors
aleksandrs.krauklis [at] vugd.gov.lv

Diāna Arbidāne

inspektore
diana.arbidane [at] vugd.gov.lv

Kaspars Brikmanis

vada komandiera vietnieks (vecākais autovadītājs)
kaspars.brikmanis [at] vugd.gov.lv
piltene [at] vugd.gov.lv
talsi [at] vugd.gov.lv
63223212

Juris Kondrovs

daļas komandieris
juris.kondrovs [at] vugd.gov.lv

Dace Legzdiņa

inspektore
dace.legzdina [at] vugd.gov.lv

Andis Sapiegs

vada komandiera vietnieks (vecākais autovadītājs)
andis.sapiegs [at] vugd.gov.lv
dundaga [at] vugd.gov.lv
sabile [at] vugd.gov.lv

Gints Podkalns

posteņa komandieris
gints.podkalns [at] vugd.gov.lv
roja [at] vugd.gov.lv

Juris Bieriņš

posteņa komandieris
juris.bierins [at] vugd.gov.lv
kurzeme.od [at] vugd.gov.lv
zemgale [at] vugd.gov.lv
63037554

Raivis Pužulis

komandiera vietnieks
raivis.puzulis [at] vugd.gov.lv

Raimonds Kudlis

brigādes komandiera vietnieks
raimonds.kudlis [at] vugd.gov.lv

Dace Bogdanova

vecākā speciāliste
dace.bogdanova [at] vugd.gov.lv
jelgava [at] vugd.gov.lv

Aleksandrs Koržeņevskis

daļas komandieris
aleksandrs.korzenevskis [at] vugd.gov.lv

Gita Lejniece

inspektore
gita.lejniece [at] vugd.gov.lv

Ilze Bergmane

inspektore
ilze.bergmane1 [at] vugd.gov.lv

Ligita Avsjukova

inspektore
ligita.avsjukova [at] vugd.gov.lv

Tatjana Novikova

inspektore
tatjana.novikova [at] vugd.gov.lv

Ilze Bergmane

direktora vietniece
ilze.bergmane [at] vugd.gov.lv
eleja [at] vugd.gov.lv

Māris Gribusts

posteņa komandieris
maris.gribusts [at] vugd.gov.lv
kalnciems [at] vugd.gov.lv

Artūrs Rožkovs

posteņa komandieris
arturs.rozkovs [at] vugd.gov.lv
aizkraukle [at] vugd.gov.lv

Guntars Laukazīle

daļas komandieris
guntars.laukazile [at] vugd.gov.lv

Māris Ignatjevs

inspektors
maris.ignatjevs [at] vugd.gov.lv

Vitālijs Caunītis

vada komandiera vietnieks (vecākais autovadītājs)
vitalijs.caunitis [at] vugd.gov.lv
jaunjelgava [at] vugd.gov.lv

Mihails Maškovs

posteņa komandieris
mihails.maskovs [at] vugd.gov.lv
nereta [at] vugd.gov.lv

Juris Gorbačovs

posteņa komandieris
juris.gorbacovs [at] vugd.gov.lv
plavinas [at] vugd.gov.lv

Ingus Krasovskis

posteņa komandieris
plavinas [at] vugd.gov.lv
bauska [at] vugd.gov.lv
63924264

Vadims Kuzmičs

daļas komandieris
vadims.kuzmics [at] vugd.gov.lv

Andris Zuts

inspektors
bauska [at] vugd.gov.lv
iecava [at] vugd.gov.lv

Aleksandrs Ivanovs

posteņa komandieris
aleksandrs.ivanovs [at] vugd.gov.lv
vecumnieki [at] vugd.gov.lv

Visvaldis Janelis

posteņa komandieris
visvaldis.janelis [at] vugd.gov.lv
dobele [at] vugd.gov.lv
63721540

Dairis Briedis

daļas komandieris
dairis.briedis [at] vugd.gov.lv

Annija Sleže

inspektore
annija.sleze [at] vugd.gov.lv

Viktors Pravdivecs

vada komandiera vietnieks (vecākais autovadītājs)
viktors.pravdivecs [at] vugd.gov.lv
auce [at] vugd.gov.lv
63745511

Egils Šimkus

posteņa komandieris
egils.simkus [at] vugd.gov.lv
jekabpils [at] vugd.gov.lv

Dzintars Cvilikovskis

daļas komandieris
dzintars.cvilikovskis [at] vugd.gov.lv

Kristers Millers

inspektors
kristers.millers [at] vugd.gov.lv
akniste [at] vugd.gov.lv

Ivars Osma

posteņa komandieris
ivars.osma [at] vugd.gov.lv
viesite [at] vugd.gov.lv

Miks Bondars

posteņa komandieris
miks.bondars [at] vugd.gov.lv
tukums [at] vugd.gov.lv

Viesturs Driķis

daļas komandieris
viesturs.drikis [at] vugd.gov.lv

Artūrs Baumanis

inspektors
arturs.baumanis [at] vugd.gov.lv

Jānis Riekstiņš

vada komandiera vietnieks (vecākais autovadītājs)
janis.riekstins [at] vugd.gov.lv
kandava [at] vugd.gov.lv

Gatis Celms

posteņa komandieris
gatis.celms [at] vugd.gov.lv
zemgale.od [at] vugd.gov.lv
vidzeme [at] vugd.gov.lv
64233468

Alberts Pundurs

brigādes komandiera vietnieks
alberts.pundurs [at] vugd.gov.lv

Andrejs Rjabkovs

brigādes komandiera vietnieks
andrejs.rjabkovs [at] vugd.gov.lv

Sarmīte Zeltiņa

vecākā speciāliste
sarmite.zeltina [at] vugd.gov.lv
valmiera [at] vugd.gov.lv
64233474

Aigars Pulle

daļas komandieris
aigars.pulle [at] vugd.gov.lv

Džoneta Broka

inspektore
dzoneta.broka [at] vugd.gov.lv

Inese OzolaBondare

inspektore
inese.ozola [at] vugd.gov.lv

Tija Zariņa

inspektore
tija.zarina [at] vugd.gov.lv

Mārcis Zutis

vada komandiera vietnieks
marcis.zutis [at] vugd.gov.lv
rujiena [at] vugd.gov.lv

Mārtiņš Lingarts

posteņa komandieris
martins.lingarts [at] vugd.gov.lv
mazsalaca [at] vugd.gov.lv
aluksne [at] vugd.gov.lv
64301494

Gints Ilva

komandieris
gints.ilva [at] vugd.gov.lv

Genādijs Vihrovs

inspektors
genadijs.vihrovs [at] vugd.gov.lv

Mārtiņs Kornis

vada komandiera vietnieks
sandis.indrikis [at] vugd.gov.lv
ape [at] vugd.gov.lv

Dainis Smarods

posteņa komandieris
dainis.smarods [at] vugd.gov.lv
cesis [at] vugd.gov.lv

Kaspars Dravants

komandieris
kaspars.dravants [at] vugd.gov.lv

Ilmārs Briedis

inspektors
ilmars.briedis [at] vugd.gov.lv

Līga Ratniece

inspektore
liga.ratniece [at] vugd.gov.lv

Fēlikss Kociņš

vada komandiera vietnieks
felikss.kocins [at] vugd.gov.lv
jaunpiebalga [at] vugd.gov.lv

Mareks Klimovičs

posteņa komandieris
mareks.klimovics [at] vugd.gov.lv
gulbene [at] vugd.gov.lv
64401189

Alvis Romāns

komandieris
alvis.romans [at] vugd.gov.lv

Dace Ilva

inspektore
dace.ilva [at] vugd.gov.lv

Kristaps Princovs

vada komandiera vietnieks
kristaps.princovs [at] vugd.gov.lv
limbazi [at] vugd.gov.lv

Arnis Banders

komandieris
arnis.banders [at] vugd.gov.lv

Jeļena BohaneKirilko

inspektore
jelena.bohane [at] vugd.gov.lv

Aigars Spandegs

vada komandiera vietnieks
aigars.spandegs [at] vugd.gov.lv
aloja [at] vugd.gov.lv

Ingars Dalka

posteņa komandieris
ingars.dalka [at] vugd.gov.lv
salacgriva [at] vugd.gov.lv

Kārlis Broms

posteņa komandieris
karlis.broms [at] vugd.gov.lv
madona [at] vugd.gov.lv

Māris Bulders

daļas komandieris
maris.bulders [at] vugd.gov.lv

Arnis Šmugais

inspektors
arnis.smugais [at] vugd.gov.lv

Dairis Stūris

inspektors
dairis.sturis [at] vugd.gov.lv

Guntis Zīlīte

vada komandiera vietnieks
guntis.zilite [at] vugd.gov.lv
cesvaine [at] vugd.gov.lv

Andrejs Gaļibeckis

posteņa komandieris
andrejs.galibeckis [at] vugd.gov.lv
ergli [at] vugd.gov.lv

Uvis Konovalovs

posteņa komandieris
uvis.konovalovs [at] vugd.gov.lv
lubana [at] vugd.gov.lv

Gatis Gutāns

komandieris
gatis.gutans [at] vugd.gov.lv
varaklani [at] vugd.gov.lv
64866601

Dainis Skabs

posteņa komandieris
dainis.skabs [at] vugd.gov.lv
valka [at] vugd.gov.lv
64724350

Salvis Stepiņš

daļas komandieris
salvis.stepins [at] vugd.gov.lv

Aleksandrs Primaks

vada komandiera vietnieks
aleksandrs.primaks [at] vugd.gov.lv
smiltene [at] vugd.gov.lv

Renārs Žeļezkins

posteņa komandieris
renars.zelezkins [at] vugd.gov.lv
strenci [at] vugd.gov.lv

Gusts Svarinskis

posteņa komandieris
gusts.svarinskis [at] vugd.gov.lv
vidzeme.od [at] vugd.gov.lv
salacgriva [at] vugd.gov.lv

Kārlis Broms

posteņa komandieris
karlis.broms [at] vugd.gov.lv
uup [at] vugd.gov.lv

Dzintars Lagzdiņš

priekšnieks
dzintars.lagzdins [at] vugd.gov.lv

Gunita Sudāre

nodaļas priekšniece
gunita.sudare [at] vugd.gov.lv

Nikolajs Kiseļovs

vecākais inspektors
nikolajs.kiselovs [at] vugd.gov.lv

Ingrīda Kučika

vecākā inspektore
ingrida.kucika [at] vugd.gov.lv

Andris Gerķis

nodaļas priekšnieks
andris.gerkis [at] vugd.gov.lv

Aleksandrs Vetuhs

vecākais inspektors
aleksandrs.vetuhs [at] vugd.gov.lv

Andrejs Graudiņš

vecākais inspektors
andrejs.graudins [at] vugd.gov.lv

Ksenija Bendzule-Zālīte

vecākā inspektore
ksenija.bendzule [at] vugd.gov.lv

Iveta Uka

nodaļas priekšniece
iveta.uka [at] vugd.gov.lv

Tomass Lausmā

vecākais inspektors
tomass.lausma [at] vugd.gov.lv

Žanis Ilsters

vecākais inspektors
zanis.ilsters [at] vugd.gov.lv
cap [at] vugd.gov.lv

Ivars Nakurts

priekšnieks
ivars.nakurts [at] vugd.gov.lv

Igors Urbanovičs

priekšnieks
igors.urbanovics [at] vugd.gov.lv

Uldis Ķevers

vecākais inspektors
uldis.kevers [at] vugd.gov.lv

Irina Mētra

vecākā inspektore
irina.metra [at] vugd.gov.lv

Kristīne Fedotova

vecākā inspektore
kristine.fedotova [at] vugd.gov.lv

Normunds Jēkabsons

nodaļas priekšnieks
normunds.jekabsons [at] vugd.gov.lv

Andrejs Krauklis

vecākais inspektors
andrejs.krauklis [at] vugd.gov.lv

Vunders Zitāns

vecākais inspektors
vunders.zitans [at] vugd.gov.lv

Jevgeņija Petuhova

vecākā inspektore
jevgenija.petuhova [at] vugd.gov.lv

Santa Suveizda

vecākā inspektore
santa.suveizda [at] vugd.gov.lv
ovp [at] vugd.gov.lv
67075955

Jānis Grīnbergs

priekšnieks
janis.grinbergs [at] vugd.gov.lv
ovp [at] vugd.gov.lv
67075955

Guntars Bāliņš

priekšnieks
guntars.balins [at] vugd.gov.lv

Agris Šūmanis

oper.dežurants
agris.sumanis [at] vugd.gov.lv

Andrejs Ozoliņš

oper.dežurants
andrejs.ozoliņs [at] vugd.gov.lv

Ingars Avens

oper.dežurants
ingars.avens [at] vugd.gov.lv

Kristaps Kolbergs

oper.dežurants
kristaps.kolbergs [at] vugd.gov.lv

Rolands Zunde

oper.dežurants
rolands.zunde [at] vugd.gov.lv

Ruslans Judins

oper.dežurants
ruslans.judins [at] vugd.gov.lv

Kaspars Zāģeris

nodaļas priekšnieks
kaspars.zageris [at] vugd.gov.lv

Edgars Saksons

vecākais inspektors
edgars.saksons [at] vugd.gov.lv

Guntars Šaripo

vecākais inspektors
guntars.saripo [at] vugd.gov.lv

Igors Rusinovs

vecākais inspektors
igors.rusinovs [at] vugd.gov.lv

Vilmārs Radivinskis

vecākais inspektors
vilmars.radivinskis [at] vugd.gov.lv

Ilze Barana

vecākā inspektore
ilze.barana [at] vugd.gov.lv

Hermanis Plisko

nodaļas priekšnieks
hermanis.plisko [at] vugd.gov.lv
ovp.rzc [at] vugd.gov.lv
67284783, 67332859, 67331891

Rita Isajeva

priekšniece
rita.isajeva [at] vugd.gov.lv

Ina VutāneOliņa

inspektore dežurante
ovp.rzc [at] vugd.gov.lv

Oksana Akmeņkalēja

inspektore dežurante
ovp.rzc [at] vugd.gov.lv

Olga Mistjukeviča

inspektore dežurante
ovp.rzc [at] vugd.gov.lv

Vineta Lazda

inspektore dežurante
ovp.rzc [at] vugd.gov.lv
ovp.kzc [at] vugd.gov.lv
63425054

Vida Švariene

priekšniece
vida.svariene [at] vugd.gov.lv

Inga Dārzniece

jaunākā inspektore
ovp.kzc [at] vugd.gov.lv
ovp.zzc [at] vugd.gov.lv
63020763

Kira Banziņa

priekšniece
kira.banzina [at] vugd.gov.lv

Gunita Vīlipa

priekšnieces pienākumu izpildītāja
ovp.zzc [at] vugd.gov.lv
ovp.lzc [at] vugd.gov.lv
65427750

Ilona Keviša

inspektore dežurante
ovp.lzc [at] vugd.gov.lv
ovp.vzc [at] vugd.gov.lv
64233475

Inga Veinberga

priekšniece
inga.veinberga [at] vugd.gov.lv
tdp [at] vugd.gov.lv
67075912

Aleksandrs Politika

priekšnieks
aleksandrs.politika [at] vugd.gov.lv

Renāts Mašarovs

priekšnieks
renats.masarovs [at] vugd.gov.lv

Aleksandrs Lācis

vecākais inspektors
aleksandrs.lacis [at] vugd.gov.lv

Ģirts Sirsniņš

vecākais inspektors
girts.sirsnins [at] vugd.gov.lv

Sintija Upmane

vecākā speciāliste
sintija.upmane [at] vugd.gov.lv

Sofija Murzabajeva

vecākā speciāliste
sofija.murzabajeva [at] vugd.gov.lv

Nikolajs Murzabajevs

vecākais speciālists
nikolajs.murzabajevs [at] vugd.gov.lv

Valērijs Nitišs

vecākais speciālists
valerijs.nitiss [at] vugd.gov.lv

Viktors Trūls

vecākais speciālists
viktors.truls [at] vugd.gov.lv

Vitālijs Šuvalovs

vecākais speciālists
vitalijs.suvalovs [at] vugd.gov.lv

Vitālijs Kudrjavcevs

sektora priekšnieks
vitalijs.kudrjavcevs [at] vugd.gov.lv

Andrejs Meleško

vecākais inspektors
andrejs.melesko [at] vugd.gov.lv

Jānis Bārbals

vecākais inspektors
janis.barbals [at] vugd.gov.lv

Aleksejs Runiškovs

vecākais speciālists
aleksejs.runiskovs [at] vugd.gov.lv

Romāns Minajevs

sektora vadītājs
romans.minajevs [at] vugd.gov.lv

Pēteris Lunts

priekšnieks
peteris.lunts [at] vugd.gov.lv

Aleksejs Zavjalovs

priekšnieks
aleksejs.zavjalovs [at] vugd.gov.lv

Sergejs Balčuns

vecākais speciālists
sergejs.balcuns [at] vugd.gov.lv

Anžella Kreismane

sektora vadītāja
anzella.kreismane [at] vugd.gov.lv

Vaira Plātere

vecākā speciāliste
vaira.platere [at] vugd.gov.lv
cmc [at] vugd.gov.lv

Kaspars Druvaskalns

vadītājs
kaspars.druvaskalns [at] vugd.gov.lv

Ivo Mežulis

direktors
ivo.mezulis [at] ucak.vugd.gov.lv

Elga Ballaha

direktora vietnieks (Izglītības koordinācijas nodaļas priekšnieks)
elga.ballaha [at] ucak.vugd.gov.lv

Mareks Silovs

direktora vietnieks (Praktisko mācību nodaļas priekšnieks)
mareks.silovs [at] ucak.vugd.gov.lv

Baiba Siliņa

vecākā speciāliste
baiba.silina [at] ucak.vugd.gov.lv

Anita Beļinska

vecākā speciāliste (Lietvedības sektors)
anita.belinska [at] ucak.vugd.gov.lv

Uldis Kaļķis

vecākais instruktors (autovadītājs)
uldis.kalkis [at] ucak.vugd.gov.lv

Gita Putriņa

metodiķe
gita.putrina [at] ucak.vugd.gov.lv

Ingūna Sutra

metodiķe
inguna.sutra [at] ucak.vugd.gov.lv

Viktorija Jančevska

vecākā inspektore
viktorija.jancevska [at] ucak.vugd.gov.lv

Svetlana Pētersone

vecākā speciāliste
biblioteka [at] ucak.vugd.gov.lv

Artis Lunts

katedras vadītājs
artis.lunts [at] ucak.vugd.gov.lv

Vitālijs Zaharovs

docents
vitalijs.zaharovs [at] ucak.vugd.gov.lv

Ilona Lecka

docente
ilona.lecka [at] ucak.vugd.gov.lv

Marina Kapuste

docente
marina.kapuste [at] ucak.vugd.gov.lv

Ginta Zemīte

lektors
ginta.zemite [at] ucak.vugd.gov.lv

Agnese Drēviņa

vecākā speciāliste
agnese.drevina [at] ucak.vugd.gov.lv

Ivans Kačanovs

vecākais speciālists
ivans.kacanovs [at] ucak.vugd.gov.lv

Andris Molotanovs

katedras vadītājs
andris.molotanovs [at] ucak.vugd.gov.lv

Ēriks Stankevičs

docents
eriks.stankevics [at] ucak.vugd.gov.lv

Māris Veigurs

docents
maris.veigurs [at] ucak.vugd.gov.lv

Normunds Zariņš

docents
normunds.zarins [at] ucak.vugd.gov.lv

Andris Mickevičs

lektors
andris.mickevics [at] ucak.vugd.gov.lv

Armands Mutuls

lektors
armands.mutuls [at] ucak.vugd.gov.lv

Jānis Pastars

lektors
janis.pastars [at] ucak.vugd.gov.lv

Jurijs Kaļeņevičs

lektors
jurijs.kalenevics [at] ucak.vugd.gov.lv

Normunds Dārznieks

lektors
normunds.darznieks [at] ucak.vugd.gov.lv

Romans Jarnihs

lektors
romans.jarnihs [at] ucak.vugd.gov.lv

Sergejs Latņikovs

lektors
sergejs.latnikovs [at] ucak.vugd.gov.lv

Inga Janičeva

sektora vadītāja
inga.janiceva [at] ucak.vugd.gov.lv

Aleksandrs Sidenko

vecākais speciālists
aleksandrs.sidenko [at] ucak.vugd.gov.lv

Guntis Eglītis

vecākais speciālists
ucak [at] ucak.vugd.gov.lv

Vasilijs Antipovs

speciālists
ucak [at] ucak.vugd.gov.lv
muzejs [at] vugd.gov.lv

Aivars Mednis

direktors
aivars.mednis [at] vugd.gov.lv

Ilze Bergmane

inspektore
ilze.bergmane1 [at] vugd.gov.lv

Janīna Kleina

vadītāja
janina.kleina [at] vugd.gov.lv

Aleksejs Skaredovs

vecākais speciālists
aleksejs.skaredovs [at] vugd.gov.lv

Daina Hincenberga

vecākā speciāliste
daina.hincenberga [at] vugd.gov.lv

Ilga Pastare

vecākā speciāliste
ilga.pastare [at] vugd.gov.lv

Viktorija Vinka

vecākā speciāliste
viktorija.vinka [at] vugd.gov.lv

Aleksandrs Vinks

vecākais speciālists
aleksandrs.vinks [at] vugd.gov.lv

Georgijs Jemeļjānovs

vecākais speciālists
georgijs.jemeljanovs [at] vugd.gov.lv

Juris Gailis

vecākais speciālists
juris.gailis [at] vugd.gov.lv

Kristaps Sungailis

vecākais speciālists
kristaps.sungailis [at] vugd.gov.lv

Gundega Kļaviņa

dežurants
muzejs [at] vugd.gov.lv

Jānis Kārkliņš

dežurants
muzejs [at] vugd.gov.lv

Ramona Grīngofa

dežurants
muzejs [at] vugd.gov.lv