Ēku vai būvju bojājumi un sagruvumi – konstrukcijas elementu nestspējas zudums, stiprinājumu vietu bojājumi dažādu iemeslu dēļ – konstruktīvās kļūdas, būvniecības vai tehnisko darbu laikā pielaistas kļūdas (montāža un demontāža, tehnoloģijas noteikumu pārkāpšana), būvmateriālu novecošana, ēku un būvju ekspluatācijas noteikumu neievērošana, uguns iedarbība, dabas stihiju iedarbība (zemestrīce, cunami, plūdi, viesuļvētra, lietus, sniegs, krusa, zemes nogruvums), eksplozijas un citi ietekmējošie faktori.

 

Speciālais aprīkojums

Glābšanas darbos, kuri saistīti ar ēkas sagruvumiem VUGD rīcībā ir 11 specializēti glābšanas automobiļi, kuru aprīkojumā ir cietušo meklēšanai specifiskas nepieciešamās iekārtas un aprīkojums.

„Vibrascope ® BVA – 6” – teleskopisks manipulators ar infrasarkano kameru, kura nodrošina redzamību 360º leņķī, pilnīgā tumsā līdz pat 4m.

 

 

„Vibraphone ASB6” – elektroniska meklēšanas – klausīšanās ierīce, kuras komplektācijā ir austiņas ar iebūvētiem mikrofoniem, diviem īpaši augstas vibrācijas un skaņas jūtības sensoriem un 8m garu kabeli.

 

Lasi vairāk:

Ceļu satiksmes negadījumu seku likvidēšana