Kas ir ēku vai būvju bojājumi un sagruvumi?

Konstrukcijas elementu nestspējas zudums, stiprinājumu vietu bojājumi dažādu iemeslu dēļ – konstruktīvās kļūdas, būvniecības vai tehnisko darbu laikā pieļautas kļūdas (montāža un demontāža, tehnoloģijas noteikumu pārkāpšana), būvmateriālu novecošanās, ēku un būvju ekspluatācijas noteikumu neievērošana, uguns iedarbība, dabas stihiju iedarbība (zemestrīce, plūdi, viesuļvētra, lietus, sniegs, krusa, zemes nogruvums u.c.), eksplozijas un citi ietekmējošie faktori.

Speciālais aprīkojums

Glābšanas darbos, kas saistīti ar ēkas sagruvumiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīcībā ir 11 specializēti glābšanas automobiļi, kuru aprīkojumā ir cietušo meklēšanai specifiskas nepieciešamās iekārtas un aprīkojums.

  • „Vibrascope ® BVA – 6” – teleskopisks manipulators ar infrasarkano kameru, kas nodrošina redzamību 360º leņķī, pilnīgā tumsā līdz pat 4m.
  • „Vibraphone ASB6” – elektroniska meklēšanas – klausīšanās ierīce, kuras komplektācijā ir austiņas ar iebūvētiem mikrofoniem, diviem īpaši augstas vibrācijas un skaņas jūtības sensoriem un 8m garu kabeli.

Uzzini vairāk arī par

 Ceļu satiksmes negadījumu seku likvidēšanu