No 2008.gada Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno ES fondu un citu finanšu instrumentu projektus.
Kopš 2012.gada par papildu finanšu piesaisti VUGD atbildīga ir Projektu vadības nodaļa.
VUGD ir iesaistījies vairāk kā 50 projektos, nodrošinot papildu finansējumu dienesta attīstībai aptuveni 23 miljonu EUR apmērā.
VUGD īsteno projektus šādu finanšu instrumentu ietvaros:

  • Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā;
  • Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmā;
  • Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā;
  • Eiropas Savienības Civilās aizsardzības finanšu instrumentā;
  • Iekšējās drošības fondā;
  • ASV Bruņoto spēku Virspavēlniecības Eiropā Civilās sadarbības programmā u.c.