Statuss:
Noslēdzies

attels

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma Latvijas teritorijā aptver Kurzemes, Vidzemes un Rīgas reģionus.  2014. – 2020.gadu plānošanas periodā piesaistām finansējumu Vidzemes reģiona brigādes, Kurzemes reģiona brigādes, Rīgas reģiona pārvaldes infrastruktūras un dienesta personāla zināšanu uzlabošanai, iemaņu attīstīšanai, kā arī sabiedrības informēšanai.

Programmas mājaslapa
 

2014.-2020.gadu programmā realizējamie projekti:

1. "Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā" (SAFE SEA, ESTLAT18)

 

2007.-2013. gadu plānošanas periodā realizētie projekti:

1. "Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba un ugunsdrošības jautājumu aktualizēšana" (FireSafe)

2.  "Valkas – Valgas kopīgās glābšanas kapacitātes stiprināšana" (VV-JRC)

3. "Pārrobežu rīcības spēju attīstīšana, veicot kopīgas katastrofu seku likvidēšanas aktivitātes skarbos vides apstākļos” (JATE, EU43746)

________________________________________________________

Šī mājaslapa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.