Statuss:
Noslēdzies
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma Latvijas teritorijā aptver Kurzemes, Vidzemes un Rīgas reģionus.  2014. – 2020.gadu plānošanas periodā piesaistām finansējumu Vidzemes reģiona brigādes, Kurzemes reģiona brigādes, Rīgas reģiona…
Statuss:
Noslēdzies
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) īsteno projektu “Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā” (SAFE SEA, ESTLAT18). Vadošais partneris: …
Statuss:
Noslēdzies
2013.gada 1.jūlijā Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar partneriem no Igaunijas uzsāka projekta „Pārrobežu rīcības spēju attīstīšana, veicot kopīgas…
Statuss:
Noslēdzies
Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros VUGD sadarbībā ar Igaunijas glābšanas pārvaldi realizē projektu „Valka –Valga joint rescue capacity” ("Valkas – Valgas kopīgās glābšanas kapacitātes…
Statuss:
Noslēdzies
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba un ugunsdrošības jautājumu aktualizēšana VUGD 2009.gadā iesaistījās Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projektā „Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba un ugunsdrošības jautājumu aktualizēšana" …