Statuss:
Noslēdzies
attels

Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros VUGD sadarbībā ar Igaunijas glābšanas pārvaldi realizē projektu „Valka –Valga joint rescue capacity” ("Valkas – Valgas kopīgās glābšanas kapacitātes stiprināšana" (VV-JRC)).

Projekta mērķis: celt operatīvo dienestu kapacitāti un uzlabot savstarpējo sadarbību ugunsgrēku dzēšanā, glābšanas darbu veikšanā un neatliekamas medicīniskās palīdzības sniegšanā dvīņu pilsētā Valkā – Valgā un pieguļoša teritorijā.

Vadošais partneris– Igaunijas glābšanas pārvalde;

Projekta partneri:

Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;

Latvijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests;

Igaunijas Iekšlietu ministrija;

Igaunijas veselības departaments;

Valgas slimnīca;

Projekta uzdevumi:

  • izstrādāt noteikumus ugunsgrēku dzēšanai, glābšanas darbu veikšanai un neatliekamas medicīniskās palīdzības sniegšanai kaimiņvalsts teritorijā;
  • izstrādāt un apstiprināt Latvijas un Igaunijas operatīvo dienestu sadarbības stratēģiju 2012 – 2016 gadiem.
  • paaugstināt dienestu kapacitāti (Igaunijas glābšanas pārvalde iegūs savā īpašumā jauno pilnīgi aprīkoto ugunsdzēsības depo, VUGD – iegādāsies 2 ugunsdzēsības automobiļus un izstrādās jauna ugunsdzēsības depo tehnisko projektu);

Projekta kopējais finansējums: 2 343 453,- EUR (VUGD daļa 1 008 719,- EUR (līdzfinansējums 151 307,85- EUR)

Projekta realizācijas laiks: 2010. gada 14. jūlijs – 2012. gada 13. jūlijs.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekta ietvaros ir notikušas vairākas darba grupu sanāksmes, kurās dalībnieki izstrādāja un pieņēma projekta realizācijas plānu, ka arī dalījās ar savām vīzijām par turpmāko dienestu sadarbību.

attels

attels

Projekta atklāšanas sanāksme. 14.07.2010. Soontaga, Puka vald, Valgamaa, Igaunija

attels

attels

Darba grupas sanāksme. 07.09.2010. Udumäe Puhketalu, Kirikuküla, Valgamaa, Igaunija

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18 mēnešu darba rezultāti ir divas jaunas ugunsdzēsēju automašīnas– ūdensvedējs un autokāpnes, kas tiks izvietotas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Valkas daļā un izstrādāts tehniskais būvprojekts jaunas Valkas daļas ēkas būvniecībai. 2010.g. 30. novembrī, Rīgā, pie Latvijas Ugunsdzēsības muzeja, Hanzas ielā 5, notika jaunās tehnikas nodošanas svinīgais pasākums.

attels

attels

attels

attels

attels

attels

attels

attels

 

Svinīgajā pasākumā piedalījās:

·         Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis;

·         Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre Ilze Pētersone - Godmane;

·         VUGD priekšnieka vietnieks Intars Zitāns;

·         UAB „ISKADA” ģenerāldirektors Broņislavs Baniukēvičus;

·         UAB „IKSADOS” nodaļas vadītājs Litvinas Petrauskas ;

·         SIA "IVE Motors" valdes loceklis Jānis Āboltiņš;

·         VUGD Valkas daļas komandieris Andris Vējiņš.

_____________________________________________________________________________________________________________

„2011.gada nogalē Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotam tehniskam sekretariātam tika iesniegts pieprasījums par projekta pagarināšanu par 6 mēnešiem (līdz 2012. gada 13. jūlijam).

Šajā laikā partneri ir saskaņojuši un apstiprinājuši Latvijas un Igaunijas operatīvo dienestu sadarbības stratēģija 2012. – 2016. gadiem un standarta sadarbības procedūras pārrobežu palīdzības sniegšanas gadījumā.

_____________________________________________________________________________________________________________

Lai attīstītu pārrobežu sadarbības mehānismu starp Latvijas un Igaunijas glābšanas un citiem operatīvajiem dienestiem, pārbaudītu noslēgto operatīvo sadarbības līgumu un regulējumu darbību realitātē, kā arī operatīvās vadības struktūrvienību sadarbību un informācijas apmaiņas procesu lielu katastrofu gadījumos 2012.gada 23.maijā, Valkā, Sēlijas ielā, tika rīkotas pārrobežu praktiskās mācības.

Mācību scenārijs paredzēja, ka Valkā, Sēlijas ielā, uz tilta pāri Pedeles upei, noticis mikroautobusa un vieglās automašīnas, kura piekabē pārvadā hidraulisko eļļu, sadursme. Tās rezultātā mikroautobuss apgāžas uz sāniem, savukārt vieglā automašīna iebrauc upē un hidrauliskās eļļas noplūde izraisa apkārtējās vides piesārņojumu. Avārijas rezultātā arī izceļas ugunsgrēks. Tā kā avārijā ir daudz cietušo, tiek pieņemts lēmums glābšanas darbu veikšanā iesaistīt arī ugunsdzēsējus glābējus no Valgas.”

attels

attels

attels

attels