Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Dienests īsteno valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas darbu, civilās aizsardzības un vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura "112" darbības jomā visā Latvijas teritorijā.

VUGD veic ugunsdzēsības un glābšanas darbus, kā arī koordinē citu institūciju un brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju darbību, kas saistīta ar ugunsdrošību un ugunsdzēsību.

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic šādas funkcijas:

  • īsteno valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, civilās aizsardzības un vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura "112" darbības jomā;
  • uzrauga normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu;
  • veic ugunsdzēsības un glābšanas darbus;
  • koordinē iestāžu, organizāciju, komercsabiedrību un pašvaldību izveidoto ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju darbību, kas saistīta ar ugunsdrošību un ugunsdzēsību.

Dienesta sastāvā ir centrālā aparāta struktūrvienības, patstāvīgās un teritoriālās struktūrvienības, kā arī Latvijas Ugunsdzēsības muzejs. VUGD pakļautībā ir Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks ir ģenerālis Oskars Āboliņš.

VUGD adrese: Maskavas iela 5, Rīga, LV-1050
Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.30
E-pasts:  pasts@vugd.gov.lv
Tālr.: +371 67075824

Ārkārtas gadījumos, kad vajadzīga operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112!