Kas ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests?

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk tekstā - Dienests) ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Dienests īsteno valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas darbu, civilās aizsardzības un vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura "112" darbības jomā visā Latvijas teritorijā.

Funkcijas

Dienests veic šādas funkcijas:

 • īsteno valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, civilās aizsardzības un vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura "112" darbības jomā;
 • uzrauga normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu;
 • veic ugunsdzēsības un glābšanas darbus;
 • koordinē iestāžu, organizāciju, komercsabiedrību un pašvaldību izveidoto ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju darbību, kas saistīta ar ugunsdrošību un ugunsdzēsību.

Dienesta sastāvs

Dienesta sastāvā ir centrālā aparāta struktūrvienības, patstāvīgās un teritoriālās struktūrvienības, kā arī Latvijas Ugunsdzēsības muzejsDienesta pakļautībā ir Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža.

Dienesta centrālajā aparātā ir:

 • Finanšu plānu pārvalde,
 • Personāla pārvalde,
 • Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa,
 • Attīstības un starptautiskās sadarbības pārvalde,
 • Juridiskā nodaļa,
 • Plānošanas un koordinācijas nodaļa,
 • Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļa,
 • Projektu vadības nodaļa,
 • Iepirkumu un nodrošinājuma pārvalde,
 • Dokumentu aprites un pārvaldības nodaļa,
 • Iekšējās drošības nodaļa.

Teritoriālās struktūrvienības ir:

 • Rīgas reģiona pārvalde,
 • Latgales reģiona pārvalde,
 • Kurzemes reģiona pārvalde,
 • Zemgales reģiona pārvalde,
 • Vidzemes reģiona pārvalde.

Kontaktinformācija

Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.30
E-pasts:  pasts@vugd.gov.lv
Tālr.: +371 67075824

Ārkārtas gadījumos, kad vajadzīga operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112!