Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) veic ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus dzēšot ugunsgrēkus, pēc ceļu satiksmes negadījumiem, iekšējos ūdeņos, atbilstoši dienesta tehniskajam nodrošinājumam un iespējām – zemūdens meklēšanas un citus darbus.

Pēc izsaukuma saņemšanas uz notikumu tiek nosūtīta VUGD apakšvienība, kas atrodas vistuvāk.

Parasti VUGD apakšvienība uz notikumu izbrauc ar ugunsdzēsības autocisternu, kas nodrošina aprīkojuma un ugunsdzēšamo vielu nogādāšanu notikuma vietā.

Nepieciešamības gadījumā uz notikumu nosūta ugunsdzēsības automobiļus, kas paredzēti darbinieku pacelšanai augstumā, sakaru un apgaismojuma nodrošināšanai, darbam ēku sagruvumos, ūdenslīdēju darba nodrošināšanai, darbībai piesārņotā vidē u.c. mērķiem.