SIA "Bureau Veritas Latvia" ir LATAK apstiprinātas tiesības veikt sertifikāciju - LVS 402:2020

"Ugunsdzēsības aparātu apkopes vietas. Vispārējās prasības"

Bureau Veritas Latvia

Tālrunis: +371 67323246
http://www.bureauveritas.lv/


No 2016.gada 1.jūlija SIA “SERTEKS” Sertificēšanas institūcija ir ieguvusi Latvijas Nacionālās akreditācijas biroja akreditāciju un ir kompetenta veikt produktu sertifikāciju atbilstoši LVS ISO/IEC 17065:2013 standarta prasībām nereglamentētajā sfērā.

"Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības"

SIA "SERTEKS"

Tālrunis: +371 27275992
http://www.serteks.lv/


SIA “DNV GL Latvia” sertificē ugunsdzēsības aparātus atbilstoši LVS 402:2020

"Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības"

SIA "DNV GL Latvia"

Tālrunis: +371 67356271
https://www.dnvgl.lv/