Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbības jomas: 

  • īstenot valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, civilās aizsardzības un vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura "112" darbības jomā;
  • uzraudzīt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu;
  • veikt ugunsdzēsības un glābšanas darbus;
  • koordinēt iestāžu, organizāciju, komercsabiedrību un pašvaldību izveidoto ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju darbību, kas saistīta ar ugunsdrošību un ugunsdzēsību.

Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs

Informācija par vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112
Skatīt vairāk

Ugunsdrošības uzraudzība

Valsts ugunsdrošības uzraudzība ir preventīvo pasākumu kopums
Skatīt vairāk

Ugunsdzēsība un glābšanas darbi

VUGD veic ugunsgrēku dzēšanu un dažādus glābšanas darbus
Skatīt vairāk

Civilā aizsardzība

Pasākumu kopums, lai nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma drošību, kā arī atbilstošu rīcību katastrofas vai tās draudu gadījumā
Skatīt vairāk

Krīzes vadības padomes sekretariāts

Krīzes vadības padomes mērķis ir nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju saskaņotu rīcību
Skatīt vairāk