Latvijā Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 1 1 2 darbojas kopš 1997.gada novembra. Zvanot 112, ir iespējams izsaukt palīgā nepieciešamo operatīvo dienestu.

112 kontaktu centri

Latvijā darbojas trīs 1 1 2 kontaktu centri. Katru diennakti uz iedzīvotāju zvaniem atbild 18 dispečeri. 2023.gadā iedzīvotāji uz tālruņa numuru 1 1 2 zvanīja nedaudz vairāk kā vienu miljonu reizi, t.sk., tika saņemti 1817 eZvani. Visvairāk zvani tika saņemti vasaras mēnešos un maijā. Ar katru gadu palielinās gan automātisko, gan manuālo eZvanu skaits, jo pieaug jaunu un modernu automašīnu daudzums Latvijā.

Modernizācija

Latvijā pakāpeniski tiek ieviests divu līmeņu 1 1 2 ārkārtas palīdzības izsaukumu apstrādes modelis.

Pirmais līmenis ir 1 1 2 kontaktu centrs, kurā tiek saņemti visi iedzīvotāju ziņojumi (zvani, eZvani, īsziņas) un apstrādāti, izvērtējot, kuros gadījumos ir nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, bet kuros operatīvo dienestu iesaiste nav nepieciešama.

Otrais līmenis ir resursu vadības centri, kas ir izveidoti katrā no dienestiem - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, Valsts policijā un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, un atrodas atsevišķi viens no otra.

Līdz šim 1 1 2 kontaktu centra dispečeram bija jāzvana, piemēram, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta dispečeriem, lai informētu par mediķu brigādes nepieciešamību ugunsgrēka notikuma vietā. Tagad visi iesaistītie operatīvie dienesti vienlaicīgi saņems pamatinformāciju par notikumu, jo 1 1 2 kontaktu centra dispečers pēc informācijas apstrādes ar jaunās Vienotās operatīvo dienestu informācijas sistēmas palīdzību nodod informāciju par notikumu vienlaicīgi visiem iesaistāmajiem operatīvajiem dienestiem.

Pēc informācijas saņemšanas par notikumu, katra operatīvā dienesta resursu vadības centrs izsūta uz notikumu sava dienesta resursus un piesaista citus, ja tie ir nepieciešami.

Vienotā operatīvo dienestu informācijas sistēma nodrošina arī ātru savstarpējo informācijas apmaiņu par notikumu un resursu vadību - tiešsaistes režīmā visi iesaistītie operatīvie dienesti var sekot līdzi notikumu attīstībai.

Pirmais no trim jaunajiem 1 1 2 kontaktu centriem tika atklāts A.Kronvalda ielā 52, Cēsīs 2022.gada 28.septembrī, otrais 1 1 2 kontaktu centrs tika atklāts Dobeles ielā 16, Jelgavā 2023.gada 28.jūnijā. 2024.gadā plānots atklāt vēl vienu jauno 1 1 2 kontaktu centru - Rīgā.

Būtiski!

1 1 2 kontaktu centra dispečeri nekad nezvana pirmie!

Zvanu no vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura saņemsi tikai tad, ja:

  • esi zvanījis uz 1 1 2 un saruna pārtrūka;
  • dispečeram nepieciešams precizēt informāciju, ko sniedzi.

Atceries! 

1 1 2 kontaktu centra dispečeri nekad neprasīs Tavu personas kodu un bankas konta numuru. Ja saņem aizdomīgu zvanu - informē savu sakaru operatoru!

Uzzini!