Šī pakalpojuma mērķis ir nodrošināt iespēju skatīt informāciju par personai, personas nepilngadīgajiem bērniem, aizbildnībā un/vai aizgādnībā esošajām personām piemērotajiem administratīvajiem sodiem un veikt to apmaksu.

Pakalpojuma tīmekļa vietnes adrese: https://latvija.lv/epakalpojumi/ep38/apraksts