Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša iestāde, kas pilda šādas funkcijas:

  • veic ugunsdzēsības un glābšanas darbus;
  • uzrauga likumos un noteikumos paredzēto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu;
  • pilda valsts uzdevumus ugunsdrošībā, ugunsdzēsībā un civilajās aizsardzībā;
  • organizē ārkārtas palīdzības izsaukumu numura "112" darbību;
  • koordinē dažādu citu Latvijā esošu ugunsdzēsības organizāciju, tai skaitā brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbību, kas saistīta ar ugunsdrošību un ugunsdzēsību.

 

VUGD priekšnieks ir ģenerālis Oskars Āboliņš (amatā no 2011.gada 21.aprīļa).

VUGD sastāv no ir centrālā aparāta struktūrvienībām, patstāvīgajām un teritoriālajām struktūrvienībām, kā arī Latvijas Ugunsdzēsības muzeja.

Visā Latvijā ir izvietots 91 VUGD ugunsdzēsības depo, bet galvenais birojs atrodas Rīgā, Maskavas ielā 5.

VUGD pakļautībā ir Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža.

 

Saziņai: e-pasts vugd@vugd.gov.lv, tālr.: 67075824

 

Ārkārtas gadījumos, kad vajadzīga dienestu palīdzība, nekavējoties zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112!

 

Zvanot uz 112, iespējams izsaukt ugunsdzēsējus glābējus, ātrās palīdzības mediķus, policistus un gāzes avāriju dienesta darbiniekus.