Kas ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests?

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir organizācija, kura pilda šādas darbības:

 • dzēš ugunsgrēkus;
 • glābj cilvēkus un dzīvniekus;
 • uzrauga, kā tiek ievēroti ugunsdrošības noteikumi;
 • rūpējas par civilo aizsardzību;
 • organizē ārkārtas palīdzības izsaukumu numura "112" zvanu centra darbību;
 • sadarbojas ar citām ugunsdzēsības organizācijām un brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem.

Kurš ir dienesta vadītājs?

Dienesta  vadītājs ir priekšnieks Mārtiņš Baltmanis. Viņš ir pulkvedis. Viņš vada dienestu no 2023.gada 1.aprīļa.

Kādi amati vēl ir dienestā?

Lielākā daļa dienestā nodarbināto ir ugunsdzēsēji glābēji.

Dienestā strādā arī inspektori, dispečeri, lietveži, grāmatveži, personāla speciālisti, juristi, iepirkumu un projektu vadības speciālisti.

Kur atrodas dienests?

Visā Latvijā ir izvietots 91 ugunsdzēsības depo.

Dienesta galvenais birojs atrodas Rīgā, Maskavas ielā 5.

Kur uzzināt par ugunsdzēsības vēsturi Latvijā?

Dienestam ir Latvijas Ugunsdzēsības muzejs.

Muzejs atrodas Rīgā, Hanzas ielā 5.

Kur mācās ugunsdzēsēji glābēji?

Ugunsdzēsēji glābēji mācās Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā.

Kā sazināties ar dienestu?

Saziņai ar dienestu izmanto:

- sūti vēstuli elektroniskajā pastā uz adresi: pasts@vugd.gov.lv,

- zvani pa tālruni67075824

Kur zvanīt, ja notikusi nelaime?

Nelaimes gadījumos, kad vajadzīga dienestu palīdzība, zvani uz 112!

Zvani 112, ja ir apdraudējums Tavai vai līdzcilvēku dzīvībai, veselībai, drošībai, apkārtējai videi vai īpašumam.

Kādos gadījumos jāzvana 112?

Zvani 112, ja ir:

 •  ugunsgrēks;
 •  vajadzīga medicīniskā palīdzība;
 •  jāizsauc policija;
 •  jūtama gāzes smaka;
 •  ceļu satiksmes negadījums;
 •  negadījums uz ūdens;
 •  negadījums uz dzelzceļa;
 •  negadījums darba vietā;
 •  sagruvusi ēka;
 •  noticis zemes nogruvums;
 •  atrasta ķīmiska viela;
 •  atrasts aizdomīgs priekšmets;
 •  saņemts aizdomīgs pasta sūtījums.

Kādus dienestus var izsaukt, kad zvana uz 112?

 • Zvani uz 112, lai izsauktu:
  • ugunsdzēsējus glābējus,
  • ātrās palīdzības mediķus,
  • policistus;
  • gāzes avāriju dienestu.