Ķīmiska avārija – ražošanas tehnoloģisko procesu būtiski bojājumi, tilpņu, cauruļvadu vai bīstamo vielu pārvadāšanas līdzekļu bojājumi, kas noveduši pie bīstamo vielu noplūdes tādos daudzumos, kas apdraud cilvēku, dzīvnieku veselību un dzīvību, kā arī rada postījumus apkārtējai videi.

Ķīmisko avāriju un citu ar ķīmisko vielu vai maisījumu lietošanu saistīto avāriju, ārkārtas situāciju likvidēšanu vai neatliekamos glābšanas darbus veic un attiecīgo drošības prasību ievērošanu kontrolē, Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes, saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

VUGD ķīmisko avāriju seku likvidēšanai, izmanto speciālus ķīmisko avāriju automobiļus, kuru aprīkojumā ir speciālas iekārtas šo avāriju likvidācijai.

 

 

Ķīmiskie aizsargtērpi

 

Ķīmiskiem aizsargtērpiem ir dažādu veidu aizsardzības līmeņi.

Aizsargtērpi, atkarībā no komplektācijas, izpildījuma un pielietojuma var būt pilnībā noslēgti, gāzu un šķidrumu necaurlaidīgi, kombinezona tipa vai divdaļīgi.

 

Lasi vairāk:

Ēku bojājumi un sagruvumi

Ceļu satiksmes negadījumu seku likvidēšana