Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir Starptautiskās ugunsdzēsības un glābšanas dienestu asociācijas (CTIF) dalībvalsts biedrs, kas dibināta 1900.gadā Parīzē, ar mērķi veicināt sadarbību starp ugunsdzēsējiem un citiem ekspertiem ugunsdzēsības un glābšanas jomā visā pasaulē. CTIF organizācijā ir 39 dalībvalstis un 58 asociētie biedri, starp tiem arī vairākas privātās un sabiedriskās organizācijas, piemēram, ugunsdzēsības un glābšanas aprīkojuma ražotāji, apmācību centri u.c. CTIF var uzskatīt par starptautisku ugunsdzēsības un glābšanas kompetences un informācijas tīklu, kas pārstāv vairāk kā 5 miljonu ugunsdzēsēju un glābēju intereses.

CTIF organizē regulāru Ģenerālajās asamblejas un Pastāvīgās padomes sēdes, starptautiskās konferences, kā arī starptautiskās sacensības ugunsdzēsības sportā reizi divos gados, kuras apmeklē ugunsdzēsēji un glābēji, un to jauniešu organizācijas pārstāvji.

CTIF aktivitātes ir nozīmīgas ar to, ka tā sagatavo pētījumus, organizē projektus, kā arī regulāri sagatavo un veic visaptverošu pasaules statistikas analīzi par ugunsgrēkiem, kas aptver informāciju par 80 dažādām valstīm un 90 galvaspilsētām.

Saites uz CTIF mājaslapu: http://www.ctif.org/

Statistika: http://www.ctif.org/ctif/world-fire-statistics