Aizkraukles novada pašvaldības civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: http://www.aizkraukle.lv/wp-content/uploads/2021/09/16.09.2021._179_CA-plans.pdf

Alūksnes novada pašvaldības civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: https://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/dokumenti/civilas-aizsardzibas-plans/

Bauskas novada pašvaldības civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: https://www.bauska.lv/allfiles/files/Dokumenti/BAUSKA_STCA_PLANS_2022_precizets.pdf

Cēsu novada pašvaldības civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/Nolikumi/CAP_2021.pdf

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības un Augšdaugavas novada pašvaldības civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/dokumenti/civilas-aizsardzibas-plans

Dobeles novada pašvaldības civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: https://dobele.lv/lv/content/civilas-aizsardzibas-plans

Jēkabpils novada pašvaldības civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: https://www.jekabpils.lv/lv/civilas-aizsardzibas-plans

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: https://dokumenti.jurmala.lv/docs/l22/x/L0004_pielikums.pdf

Kuldīgas novada pašvaldības civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: https://kuldiga.lv/images/Faili/Pasvaldiba/2022/Kuld%C4%ABgas_novada_sadarb%C4%ABbas_teritorijas_civil%C4%81s_a_izsardz%C4%ABbas_pl%C4%81ns.pdf

Ķekavas novada pašvaldības civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: https://kekava.lv/uploads/filedir/baldonessadarbbasteritorijasplns.pdf

Limbažu novada pašvaldības civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: https://www.limbazunovads.lv/lv/civilas-aizsardzibas-plans

Ludzas novada pašvaldības civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: https://ludzasnovads.lv/pasvaldiba/civilas-aizsardzibas-plans/

Madonas novada pašvaldības civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: https://www.madona.lv/lat/get.php?o=1&f=filelists/1641560374-1.1.1_21_534.pdf

Mārupes novada pašvaldības civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: https://www.marupe.lv/sites/default/files/inline-files/M%C4%81rupes%20novada%20civilais%20aizsardz%C4%ABbas%20pl%C4%81ns_PUBLISKA_VERSIJA_05.12.2021.pdf

Olaines novada pašvaldības civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: https://www.olaine.lv/lv/pakalpojumi-un-informacija/drosiba/civilas-aizsardzibas-plans#gsc.tab=0

Preiļu novada pašvaldības civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: https://preili.lv/wp-content/uploads/2022/civila-aizsardziba/CAK_PLANS_22_homepage.pdf?x52873

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības un Rēzeknes novada pašvaldības civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: https://rezekne.lv/wp-content/uploads/2022/02/rezeknes-stcaplans.pdf

Rīgas valstspilsētas pašvaldības civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: https://www.riga.lv/lv/media/5317/download

Saldus novada pašvaldības civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: https://saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti/posts/civilas-aizsardzibas-plans/

Saulkrastu novada pašvaldības civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: https://saulkrasti.lv/wp-content/uploads/2022/04/SAULKRASTU_NOVADA_CA_plans-2022_publicesanai.pdf

Siguldas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: https://www.incukalns.lv/upload/File/CA%20pl%C4%81na%20gala%20versija.pdf

Smiltenes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Noteikumi-Nolikumi/Smiltenes_sadarbibas_teritorijas_civilais_aizsardzibas__2019.pdf

Valkas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: http://www.valka.lv/wp-content/valkas_novada_civil__s_aizsardz__bas_pl__ns.pdf