Daugavpils valstspilsētas pašvaldības un Augšdaugavas novada pašvaldības civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/dokumenti/civilas-aizsardzibas-plans

Rīgas valstspilsētas pašvaldības civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: https://www.riga.lv/lv/media/5317/download

Alūksnes novada pašvaldības civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: https://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/dokumenti/civilas-aizsardzibas-plans/

Jēkabpils novada pašvaldības civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: https://www.jekabpils.lv/lv/civilas-aizsardzibas-plans

Aizkraukles novada pašvaldības civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: http://www.aizkraukle.lv/wp-content/uploads/2021/09/16.09.2021._179_CA-plans.pdf

Cēsu novada pašvaldības civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/Nolikumi/CAP_2021.pdf

Siguldas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: https://www.incukalns.lv/upload/File/CA%20pl%C4%81na%20gala%20versija.pdf

Valkas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: http://www.valka.lv/wp-content/valkas_novada_civil__s_aizsardz__bas_pl__ns.pdf

Smiltenes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Noteikumi-Nolikumi/Smiltenes_sadarbibas_teritorijas_civilais_aizsardzibas__2019.pdf

Ķekavas novada pašvaldības civilās aizsardzības plānu skatīt šeit: https://kekava.lv/uploads/filedir/baldonessadarbbasteritorijasplns.pdf