Uz tālruņa numuru 112 jāzvana gadījumos, kad pastāv apdraudējums un briesmas Tavai vai līdzcilvēku dzīvībai, veselībai, drošībai, apkārtējai videi vai īpašumam.

Zvaniet 112, ja ir:

 •  ugunsgrēks;
 •  nepieciešama medicīniskā palīdzība;
 •  nepieciešama policija;
 •  jūtama gāzes smaka;
 •  ceļu satiksmes negadījums;
 •  negadījums uz ūdens;
 •  negadījums uz dzelzceļa;
 •  negadījums darba vietā;
 •  noticis ēkas sagruvums;
 •  noticis zemes nogruvums;
 •  atrasta ķīmiska viela;
 •  atrasts aizdomīgs priekšmets;
 •  saņemts aizdomīgs pasta sūtījums.

Gadījumos, kad nav nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, izmantojiet citus tālruņa numurus palīdzības saņemšanai vai informācijas sniegšanai negadījumos.

Iegaumējiet! Ja esi nokļuvis citā draudīgā situācijā, kura šeit nav minēta, zvani uz tālruņa numuru 112 un ziņo par to!

Lasīt tālāk:

Kā rīkoties, kad zvani uz tālruņa numuru 112

Kad NEzvanīt uz tālruņa numuru 112

Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112 Latvijā

Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112 Eiropā