Uz tālruņa numuru 112 jāzvana gadījumos, kad pastāv briesmas dzīvībai, veselībai, drošībai, apkārtējai videi vai īpašumam.

Zvaniet, ja ir:

 •  ugunsgrēks;
 •  nepieciešama medicīniskā palīdzība;
 •  nepieciešama policija;
 •  jūtama gāzes smaka;
 •  ceļu satiksmes negadījums;
 •  negadījums uz ūdens;
 •  negadījums uz dzelzceļa;
 •  negadījums darba vietā;
 •  noticis ēkas sagruvums;
 •  noticis zemes nogruvums;
 •  atrasta ķīmiska viela;
 •  atrasts aizdomīgs priekšmets;
 •  saņemts aizdomīgs pasta sūtījums.

 

Gadījumos, kad nav nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, izmantojiet citus tālruņa numurus palīdzības saņemšanai vai informācijas sniegšanai ārkārtas gadījumos.

 

Iegaumējiet!

Ja esiet nokļuvis citā draudīgā situācijā,

kura nav minēta,

zvaniet uz tālruņa numuru 112 un ziņojiet par to!

 

Lasīt tālāk:

Kā rīkoties, kad zvani uz tālruņa numuru 112

Kad NEzvanīt uz tālruņa numuru 112

Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112 Latvijā

Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112 Eiropā