Uz tālruņa numuru 112 jāzvana gadījumos, kad pastāv apdraudējums un briesmas Tavai vai līdzcilvēku dzīvībai, veselībai, drošībai, apkārtējai videi vai īpašumam.

Zvani 112, ja ir:

 • ugunsgrēks;
 • nepieciešama medicīniskā palīdzība:
  • cilvēks bezsamaņā;
  • apstājas elpošana vai rodas pēkšņi elpošanas traucējumi;
  • ir smagas traumas vai spēcīga ārēja asiņošana, kas apdraud dzīvību;
  • pazīmes, kas liecina par infarktu. Piemēram, pēkšņas sāpes aiz krūšu kaula;
  • pazīmes, kas liecina par insultu. Piemēram, ir vienas ķermeņa puses pēkšņs vājums;
  • citas dzīvību un veselību apdraudošas situācijas.
 • nepieciešama policijas palīdzība:
  • sabiedriskās kārtības apdraudējums;
  • veikts noziegums.
 • jūtama gāzes smaka;
 • noticis negadījums:
  • uz ceļa;
  • uz ūdens;
  • uz dzelzceļa;
  • darba vietā.
 • sagruvusi ēka;
 • noticis zemes nogruvums;
 • atrasta ķīmiska viela;
 • atrasts aizdomīgs priekšmets;
 • saņemts aizdomīgs pasta sūtījums.

Gadījumos, kad nav nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, ir jāizmanto citi tālruņa numuri palīdzības saņemšanai vai informācijas sniegšanai negadījumos.

Iegaumē! 

Ja esi nokļuvis citā draudīgā situācijā, kura šeit nav minēta, zvani uz tālruņa numuru 112 un ziņo par to!

Uzzini!