Civilā aizsardzība ir pasākumu kopums, kurus īsteno valsts un pašvaldību institūcijas un sabiedrība, lai nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma drošību, kā arī īstenotu atbilstošu rīcību katastrofas un katastrofas draudu gadījumā.

Vadlīnijas potenciālo patvertņu minimālajām tehniskajām prasībām

Šīm vadlīnijām ir rekomendējošs raksturs un tās satur būtiskākos ieteikumus, kas jāņem vērā, atjaunojot vai izveidojot patvertni vai vietu, kur var patverties. Vadlīnijās norādītie ieteikumi piemērojami atbilstoši telpu veidam un iespējām.
Skatīt vairāk

Biežāk uzdotie jautājumi par rīcību ārkārtas gadījumos un civilo aizsardzību

Aktualitātes un aktuālie jautājumi un atbildes par civilo aizsardzību saistībā ar situāciju Ukrainā
Skatīt vairāk

Atbalsts Ukrainai - підтримка України

Aktualitātes, protokoli, iesniegumi un cita noderīga informācija
Skatīt vairāk