Statuss:
Noslēdzies
attels

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba un ugunsdrošības jautājumu aktualizēšana

VUGD 2009.gadā iesaistījās Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projektā „Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba un ugunsdrošības jautājumu aktualizēšana" (FireSafe).

 

Galvenie projekta mērķi:

  • atjaunot kultūrvēsturiskas nozīmes ugunsdzēsēju celtnes;
  • popularizēt to kultūrvēsturisko vērtību un ugunsdzēsēju darbu šodien;
  • aktualizēt skolu jaunatnes izglītošanas nozīmi drošības jautājumos.

Projekta vadošais partneris: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (Latvijas Ugunsdzēsības muzejs).

Projekta partneri: Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību apvienība, Ainažu pilsētas pašvaldība, Staiceles pilsētas pašvaldība un Haademeeste pašvaldība Igaunijā.

Sakarā ar to, ka starp projekta iesniegšanas līdz apstiprināšanas laiku Latvijā  tika ieviesta Teritoriālā reforma, projekta Staiceles daļas realizēšana bija jāpārņem Alojas novadam, bet Ainažu daļa - Salacgrīvas novadam.

Projekta kopējais finansējums: 296'189 EUR.

VUGD daļa ir 129'116 EUR, no kuriem 85% sedz Eiropas Savienība, bet 19'367 EUR ir mūsu līdzfinansējums.

Kaimiņu novada - Ainažu daļa ir 41'069 EUR, no kuriem pašvaldības finansējums ir 6160,30 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 18 mēneši.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Šajā laikā tika veidotas jaunas ekspozīcijas Latvijas Ugunsdzēsības, Ainažu ugunsdzēsības un Staiceles muzejos, jo lielākā finansējuma daļa bija paredzēta kvalitatīvu ekspozīciju iekārtošanai. Projekta rezultātā tika izveidotas mobilās ceļojošās izstādes par brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību darbību, kā arī par ugunsdrošības jautājumu aktualitāti pagātnē un mūsdienās. Izstādes tika rādītas skolās speciāli organizētu ugunsdrošības kampaņu laikā, kad ar skolēniem tikās profesionāli ugunsdzēsēji.

Viens no projekta sabiedriski nozīmīgākajiem ieguvumiem ir četras mācību īsfilmas, kas ietver drošības problēmas, ar kuram iespējams saskarties katrā no četriem gadalaikiem. To mērķauditorija ir pirmo līdz devīto klašu skolēni. Filmu nosaukumi: "Ugunsgrēks", "Ziemassvētku salūts", "Pavasara ķibeles" un "Pamestā peldvieta". Bērni, kopā ar skolotājiem, filmas sāka skatīties rudenī, bet pēdējo ar nosaukumu "Pamestā peldvieta" - īsi pirms vasaras brīvlaika. Tika arī izdoti uzskates līdzekļi brošūru veidā.

FireSafe ietvaros tika organizēti atvērto durvju pasākumi gan VUGD, gan Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībā un Ainažos. Jauniešiem bija iespēja piedalīties vasaras nometnē, kurā varēja trenēties ugunsdzēsības sportā. Savukārt Haademeeste pilsētā šī projekta ietvaros norisinājās skursteņslauķu konference.

Nozīmīgi ieguvumi šī projekta ietvaros ir arī grāmatas par brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbu Baltijā atkārtota izdošana, vairāki multimediju projektori, dators, lifts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Latvijas Ugunsdzēsības muzejā un muzejā Staicelē, autostāvvietas labiekārtošana Latvijas Ugunsdzēsības muzejā, Haademeeste ugunsdzēsības depo plānošanas darbi u.c.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Par izglītojošo filmu jauniešiem

Viena no projekta galvenajām aktivitātēm, ko īstenoja VUGD, ir izglītojošas filmas izveide 1. - 9. klašu skolēniem par ugunsdrošības un citiem jauniešu drošības jautājumiem. Projekta ietvaros 2010. gada marta beigās VUGD pārstāvji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Igaunijas glābšanas dienestu. Igaunijas kolēģi jau ir izstrādājuši divas izglītojoša rakstura filmas, tādēļ viņu pieredze filmas izstrādes procesā ir ļoti noderīga. Vizītes laikā tika iegūta būtiska informācija par filmas izveides procesu - sākot no idejas un scenārija izstrādes līdz pat filmēšanai, montāžai un filmas tiražēšanu diskos.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ugunsdzēsības muzejs kļūst ērti pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Projekta FireSafe - „Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba un ugunsdrošības jautājumu aktualizēšana" ietvaros Latvijas ugunsdzēsības muzejam  tika iegādāts invalīdu ratiņkrēslu pacēlājs. Tas būtiski palielina visu muzeja telpu pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izmantojot pacēlāju, muzeja darbinieki, viegli un bez piepūles, var nodrošināt invalīdu ratiņkrēslu pārvietošanu starp muzeja stāviem, lai cilvēki ar kustību traucējumiem varētu apskatīt visu pieejamo muzeja ekspozīciju.