Katra izglītības iestādē ne retāk kā reizi gadā organizē praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu "Rīcība ugunsgrēka gadījumā".
Ugunsgrēka gadījumā, pirmkārt, izsauciet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

Mierīgā, nosvērtā balsī paziņojiet par cilvēku evakuācijas uzsākšanu. To iespējams izdarīt pa iekšējo translācijas tīklu vai ar megafona palīdzību. Kā evakuācijas izziņošanas līdzekli var izmantot arī skolas zvanu.

Skolotāja vai audzinātāja pienākums ir sagatavot bērnus evakuācijai un izvest viņus ārā no telpām. Ja pirmskolas izglītības iestādē ir klusā stunda, bērnus uzmodina un ātri apģērbj. Ja laika ir maz, apģērbu paņem līdz un bērnus apģērbj pēc evakuācijas.

Saskaņā ar rīcības plānu, ugunsgrēka gadījumā evakuējiet bērnus uz iepriekš noteiktu vietu. Ir svarīgi, lai visiem bērniem būtu zināma šāda sapulcēšanās vieta. Tas palielina bērnu iespēju patstāvīgi atrast izeju gadījumā, ja kāds evakuācijas laikā noklīst.

Sapulcēšanās vietā pēc saraksta pārbaudiet klātesošos, noskaidrojiet iztrūkstošo atrašanās vietu un ziņojiet izglītības iestādes vadītājam un ugunsgrēka dzēšanas vadītājam. Cietušajiem sniedziet pirmo palīdzību.