Visbiežāk autotransporta aizdegšanās gadījumi ir saistīti ar traucējumiem elektrosistēmā, vai arī bojātu vai nolietotu gāzes balonu izmantošanu. Tāpat nereti aizdegšanās notiek dzinēja nodalījumā. Bieži vien par iemeslu tam ir degvielas padeves cauruļu plīsums vai cita veida bojājums. Izlijusī degviela ārpus tam paredzētas vietas nokļūst uz sakarsušām dzinēja detaļām un notiek aizdegšanās.

Automašīnai aizdegoties, pirmais obligātais nosacījums ir pēc iespējas ātrāk izslēgt auto dzinēju, lai pārtrauktu degvielas kustību sistēmā. Ja auto aprīkots ar gāzes degvielas sistēmu, tad papildus sistēmas noslēgšanas slēdži atrodas gāzes balona tiešā tuvumā, lielākoties auto bagāžas nodalījumā.

Ja auto aizdegšanās saistīta ar bojājumiem elektroinstalācijā, tad parasti vispirms jūtama raksturīga deguma smaka, pēc tam – sadūmojuma pazīmes. Arī šādos gadījumos nekavējoši jāpārtrauc kustībajāizslēdz dzinējs, un noteikti jāatvieno akumulators, kas ir barošanas avots visai automobiļa elektrosistēmai.

Vecāka gadagājuma auto nereti ir aprīkoti ar masas slēdžiem, šādiem auto atslēgt elektrosistēmu ir salīdzinoši vieglāk un ātrāk. Jaunākiem auto tādu slēdžu ielikšana nav paredzēta, jo ir pārāk daudz visādu elektronisku ierīču, kuras nav paredzēts izslēgt arī automašīnai nedarbojoties.

Lai nelaimes gadījumā varētu palīdzēt sev un citiem, katrā automašīnā ir jābūt aptieciņai, ugunsdzēsības aparātam, nesintētiska materiāla pārklājam, brīdinājuma zīmēm.

Ja auto aizdedzies:

 • nekavējoties apstādiniet auto, izslēdziet dzinēju;
 • evakuējiet no automašīnas tajā esošos pasažierus;
 • nodrošiniet auto nekustīgumu ar rokas bremzi vai citiem līdzekļiem, atkarībā no situācijas;
 • izsauciet ugunsdzēsējus zvanot uz tālruni 112;
 • ja tas ir iespējams, atvienojiet akumulatora „klemmes”;
 • ja nepieciešams, dariet visu iespējamo, lai mazinātu incidenta sekas, uzsāciet dzēšanas darbības, prasiet palīdzību citiem satiksmes dalībniekiem;
 • pēc iespējas, novērojiet situāciju ap auto, sekojiet situācijas attīstībai, piemēram, vai ir redzamas kādas dzirksteļošanas pazīmes, vai notiek nekontrolēta degvielas izliešanās zem auto. Tādējādi Jūs varat prognozēt situācijas attīstību un savlaicīgi sevi un citus pasargāt no ugunsgrēka bīstamo faktoru ietekmes.

Uguns dzēšana:

 • Pielietojiet ugunsdzēsības aparātu. Parasti automašīnās ir 1 līdz 2 kg pulvera ugunsdzēsības aparāti. Sastopami arī ogļskābās gāzes jeb oglekļa dioksīda (CO2) ugunsdzēsības aparāti. Ja Jums šāda ierīce ir iegādāta, ieteikums, jau uzreiz pēc iegādes iepazīties ar informāciju, kas izklāstīta uz ugunsdzēsības aparāta esošās uzlīmes, lai nepieciešamības gadījumā, Jūs zinātu, un galvenais, saprastu, kas un kā darāms.
 • Lai dzēšanas process būtu maksimāli efektīvs, dzēšanas vielai (pulveris vai gāze) pēc iespējas jātiek tuvāk aizdegšanās vietai. Tātad, ugunsdzēšamās vielas strūkla jāvirza uz vietu, no kuras aizsākusies degšana, jeb liesmas apakšu nevis uz vietu, kuru degšana skar jau izplatības procesā, jeb liesmas augšpusi.
 • Netaisiet motora pārsegu pilnīgi vaļā, jo skābekļa pieplūde sekmēs ugunsgrēka attīstību. Ugunsgrēka dzēšanai paveriet to nedaudz vai izmantojiet citus pieejamos atvērumus.
 • Efektīvāk būs, ja dzēšanas procesā vienlaicīgi varēs piesaistīt nevis vienu ugunsdzēsības aparātu, bet vairākus, tādējādi palielinot ugunsdzēšamo vielu padeves intensitāti laika vienībā, sekojoši, nekad neatsakieties no palīdzības, un protams, meklējiet palīdzību pie citiem satiksmes dalībniekiem. Tādā veidā tiks nodrošināta ne tikai lielāka dzēšanas intensitāte, bet arī Jūsu darbības būs drošākas, jo vienatnē atrasties ekstremālā situācijā vienmēr ir grūtāk.
 • Ja degšanas process skāris automašīnas salonu, tad nekavējoties auto jāpamet, jo šādā gadījumā degšana izplatās ļoti ātri, turklāt, degšanas procesā izdalās liels daudzums īpaši indīgu sadegšanas produktu.
 • Ieteikums: pēc iespējas aizveriet visus logus un durvis, sagatavojiet ugunsdzēsības aparātu, reizē ar nelielas durvju spraugas pavēršanu nekavējoties iztukšojiet visu ugunsdzēsības aparātu (labāk vairāku) saturu automašīnas salonā.