1. Esi īpaši piesardzīgs vannas istabā, tualetē, pagrabā, dažās vietās virtuvē, uz balkona, lodžijas un ārā, jo šajās vietās ir elektrobīstamību pastiprinoši apstākļi:

 • strāvu vadošas grīdas (betona, ķieģeļu, keramikas flīžu);
 • metāla konstrukcijas un komunikāciju metāla cauruļvadi (siltā un aukstā ūdens, gāzes un centrālās apkures metāla caurules, radiatori, vanna, dušas kabīnes pamatnes metāla daļas, gāzes un elektriskā plīts).

2. Aizsardzība pret zibeni.Pret zibens radīto pārspriegumu jūsu mājoklī var droši aizsargāties, izmantojot zibensaizsardzības sistēmas - iekšējo un ārējo. Ārējā zibensaizsardzība nodrošina zibens strāvas drošu novadīšanu līdz zemei, bet iekšējā zibensaizsardzība sastāv no potenciāla izlīdzināšanas un pārsprieguma aizsardzības sistēmām telpās.

3. Nedrīkst:

 • darbināt elektroierīces, ja ir redzams pat it kā nenozīmīgs to bojājums - bojāti to apvalki, bojāta pieslēgumvadu izolācija, pieslēgumvadiem ir bojātas kontaktdakšas vai to vispār nav;
 • lietot pašdarinātus vai labotus drošinātāju ieliktņus;
 • remontēt elektrotīklam pieslēgtas elektroierīces;
 • mainīt spuldzes un tīrīt gaismekļus, ja nav atslēgts spriegums;
 • dzīt naglas vai urbt caurumus sienās un griestos, nepārbaudot, vai tur nav elektroinstalāciju vadu;
 • pagalmā vai dārzā lietot elektrotīklam pieslēgtas sadzīves elektroierīces: veļas mazgājamās mašīnas, gludekļus, sulu spiedes, ūdens vārāmās kannas u. c. elektroierīces, kuras nav paredzētas lietošanai ārpus telpām.

4. Iegādājoties jaunu elektroierīci, vēlams:

 • sevišķi bīstamās vietās cilvēku, mājdzīvnieku un īpašuma aizsardzībai izmantot strāvas noplūdes automātu;
 • instalācijai izmantot daudzvadu kabeļus ar vara dzīslām. Vienfāzes elektroierīcēm - trīsvadu kabeļus, trīsfāžu elektroierīcēm - piecvadu kabeļus un kontaktrozetes ar aizsargzemējuma spaili;
 • ieteicams izvēlēties ierīces ar dubulto izolāciju, jo tas pasargās no elektrotraumām un atvieglos šo ierīču pieslēgšanu elektrotīklam;
 • ērtai un drošai ekspluatācijai veco drošinātāju vietā uzstādīt attiecīga raksturojuma automātslēdžus;
 • lai nodrošinātu biroja iekārtu nepārtrauktu darbu, ir derīgi lietot nepārtrauktās barošanas bloku (UPS);
 • ja nav iespējams iegādāties ierīces ar dubulto izolāciju, jāizvēlas ierīces, kuru korpusam ir aizsargzemējums, par ko liecina kontaktdakša ar aizsargzemējuma spaili.

5. Derīgi zināt, ka

 • mājokļa elektrotīkla izbūvi drīkst veikt tikai licencētu firmu speciālisti vai sertificēti elektriķi;
 • vienlaikus pieskarties elektroierīcēm un ar zemi savienotām konstrukcijām var būt bīstami;
 • pirms jaunas elektroierīces pieslēgšanas elektrotīklam rūpīgi jāiepazīstas ar tās lietošanas instrukciju;
 • strādājot ārā, garāžā, pagrabā, saimniecības ēkā, drīkst lietot tikai speciālus gaismekļus, kurus pieslēdz 12 V spriegumam;
 • lai novērstu iespējamos negadījumus, jāveic kvalificēta elektroietaišu apkalpošana un periodiskas pārbaudes. To veic sertificēti speciālisti.

6.Ja elektroierīce aizdegusies:

 • atvienot to no elektriskās strāvas;
 • apklāt ar biezu audumu (nedrīkst lietot sintētiskus materiālus);
 • ja iespējams, izsviest degošo vai gruzdošo elektroierīci no mājas vai dzīvokļa, iepriekš pārliecinoties, ka netiek apdraudēti cilvēki;

Atcerieties!

Degošu elektroierīču dzēšanai nedrīkst izmantot ūdeni vai citu šķidrumu, tas var būt bīstami Jūsu dzīvībai!