Statuss:
Noslēdzies
Eiropas Komisijas civilās aizsardzības finanšu instruments Eiropas Savienības (ES) civilās aizsardzības mehānisma ietvaros atbalsta un papildina ES dalībvalstu rīcību vietējā, reģionālajā un valstu līmenī risku prevencijā, sagatavotībā un reaģēšanā…
Statuss:
Noslēdzies
Eiropas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) īsteno projektu "Metodes un pasākumi, lai uzlabotu pilsētu sociālo pamatfunkciju elastību pret elektroenerģijas padeves traucējumiem" …
Statuss:
Noslēdzies
Eiropas Komisijas Civilās Aizsardzības Finanšu Instrumenta ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu „Praktiskās mācības civilās aizsardzības moduļiem, tehniskās palīdzības atbalsta vienībām un Eiropas Savienības civilās…
Statuss:
Noslēdzies
Eiropas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta projekts Starptautiskā semināra organizēšana par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām katastrofu pārvaldīšanas ciklā” (PwD in disaster management cycle) ECHO/SUB/2014/691794 2014.gada 1.novembrī…
Statuss:
Noslēdzies
Eiropas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta projekts Riska pārvaldības spējas, kas balstītas uz trūkumu identificēšanu Baltijas jūras reģionā (Risk Management Capability Based on Gaps Identification in the BSR) From Gaps to Caps …

LLT

Statuss:
Noslēdzies
Atbilstoši Eiropas Komisijas Lēmuma 2008/73/EK kritērijiem 2013.gada sākumā Latvijas un Lietuvas valstu glābšanas dienesti vienojās par kopīgas Tehniskās palīdzības atbalsta vienības moduļa izveidi. 2013.gada 1.decembrī Eiropas Komisijas…
Statuss:
Noslēdzies
European Union Strategy for the Baltic Sea Region Flagship Project 14:3 on Macroregional Risk Scenarios and Gap identification Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības mehānisma finanšu instrumenta finansētais projekts „Eiropas Savienības stratēģija…
Statuss:
Noslēdzies
BaltFloodCombat ir Eiropas Savienības (ES) finansēts projekts, kas tiek īstenots sadarbojoties triju Baltijas valstu glābšanas dienestiem – Igaunijas glābšanas pārvaldei, Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas departamentam un Latvijas Valsts…
Statuss:
Noslēdzies
Kopš 2009.gada janvāra triju Baltijas valstu glābšanas dienesti - Igaunijas glābšanas pārvalde, Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas departaments un Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veido kopīgu plūdu seku…