Statuss:
Īstenošanā
Eiropas Savienības zilais karogs, kam vidū apļa formā izvietotas divpadsmit dzeltenas zvaigznes. Zem karoga teksts: Finansē Eiropas Savienība

Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta „Track1” programmas projekts “Valsts materiālo rezervju un nozares materiāltehnisko līdzekļu resursu veidošana un pārvaldīšana katastrofu pārvaldīšanas pasākumu īstenošanai un nozares apdraudējumu pārvarēšanai” (ECHO/SUB/2022/TRACK1/884407/LV)

„Track1” Katastrofu risku prevencijas un sagatavotības programmas ietvaros notiek ikgadējs konkurss, piešķirot grantu valsts atbalstam nacionāla līmeņa stratēģiju/risku pārvaldības projektu izstrādei, kā arī priekšizpētes projektiem konkrētu mērķu ieguldījumiem/investīcijām.

Dotācijas aktivitātē “Palīdzība dalībvalstīm katastrofu riska pārvaldības darbību sagatavošanā un īstenošanā”.

Vairāk par programmu: https://ec.europa.eu/echo/

Projekta mērķis un pielietojums:

Izpētīt esošo valsts materiālo rezervju un nozares materiāltehnisko līdzekļu resursu pārvaldīšanas (vajadzību noteikšana, izvērtēšana, veidošana, apgādes ķēdes plānošana, atliktā piegāde, līgumi, iegāde, atjaunināšana, uzskaite, uzglabāšana, izsniegšana, loģistika, atsavināšana, norakstīšana, inventarizācija u.c.) sistēmu, un izstrādāt stratēģisku, sistemātisku un metodisku pieeju, kas balstīta uz riska novērtējumu, kā arī resursi tiek veidoti uz noteiktiem kritērijiem, kas paredzēta katastrofu pārvaldīšanai, kā arī nozares apdraudējumu vajadzībām.

Sagaidāms, ka projekta ietvaros tiks izpētīta esošā valsts materiālo rezervju un nozares materiāltehnisko līdzekļu resursu plānošanas un pārvaldīšanas (vajadzību noteikšana, izvērtēšana, veidošana, apgādes ķēdes plānošana, atliktā piegāde, līgumi, iegāde, atjaunināšana, uzskaite, uzglabāšana, izsniegšana, loģistika, atsavināšana, norakstīšana, inventarizācija u.c.) sistēma, un tiks izstrādāta stratēģiska, sistemātiska un metodiska pieeja resursu plānošanai un pārvaldīšanai, kas balstīta uz riska novērtējumu, lai resursi tiek veidoti uz noteiktiem kritērijiem, kas paredzēta katastrofu pārvaldīšanai, kā arī nozares apdraudējumu vajadzībām. Pētījumā tiks ietverts normatīvo aktu izvērtējums. Papildus, pētījums ļaus iegūt citu valstu pieredzi un labo praksi, kuras pilnveidojušas esošo valsts materiālo rezervju un nozares resursu pieeju un sistēmu.

Projekta realizācijas laiks:

02.01.2023. - 31.12.2024.

Projekta budžets:

108 900 EUR (95% ES finansējums, 85 500 EUR)

Finansējuma avots:

Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta „Track1” programmas 2022.gada konkurss

Vadošais partneris:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Projekta galvenās aktivitātes: 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta īstenotais projekts paredz kompleksa analītiska pētījuma/izvērtējuma izstrādi un realizāciju līdz 2024.gadam (iepirkuma id: IeM VUGD 2023/2).

Izpētīt esošo valsts materiālo rezervju un nozares materiāltehnisko līdzekļu resursu plānošanas un pārvaldīšanas (vajadzību noteikšana, izvērtēšana, veidošana, apgādes ķēdes plānošana, atliktā piegāde, līgumi, iegāde, atjaunināšana, uzskaite, uzglabāšana, izsniegšana, loģistika, atsavināšana, norakstīšana, inventarizācija u.c.) sistēmu, un izstrādāt stratēģisku, sistemātisku un metodisku pieeju resursu plānošanai un pārvaldīšanai, kas balstīta uz riska novērtējumu, lai resursi tiek veidoti uz noteiktiem kritērijiem, kas paredzēta katastrofu pārvaldīšanai, kā arī nozares apdraudējumu vajadzībām.

Pētījumā ietverot esošo normatīvo aktu izvērtējumu un prasības, kas ietver nozarē noteiktos uzdevumus un pienākumus, tajā skaitā citu nozaru un pārnozaru resursu plānošanu un pārvaldīšanu, fizisko un juridisko personu īstenoto labo praksi, kā arī  izvērtējot citu valstu pieredzi un labo praksi resursu plānošanai katastrofu pārvaldīšanai, kā arī nozares apdraudējumu vajadzībām.


-------------

Project name in English:

Study on Development and Management of State Material Reserves and Resources of the Sector’s Material and Technical Means for the Implementation of Disaster Management Measures and Overcoming Sectoral Hazards (ECHO/SUB/2022/TRACK1/884407/LV)

For more information visit: https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/system/files/2023-02/LIST%20OF%20AWARDED%20TRACK%20I%20PROJECTS%202022.pdf