Statuss:
Īstenošanā
Eiropas Savienības zilais karogs, kam vidū apļa formā izvietotas divpadsmit dzeltenas zvaigznes. Zem karoga teksts: Finansē Eiropas Savienība

Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta „Track1” programmas projekts Pētījums: VUGD struktūras un kapacitātes izpēte, esošās situācijas novērtējums, funkciju un uzdevumu analīze ilgtermiņa attīstības stratēģijas izveidei” (ECHO/SUB/2021/TRACK1/867600/LV)

„Track1” Katastrofu risku prevencijas un sagatavotības programmas ietvaros notiek ikgadējs konkurss, piešķirot grantu  valsts atbalstam nacionāla līmeņa stratēģiju/risku pārvaldības projektu izstrādei, kā arī priekšizpētes projektiem konkrētu mērķu ieguldījumiem/investīcijām.

Dotācijas aktivitātē “Palīdzība dalībvalstīm katastrofu riska pārvaldības darbību sagatavošanā un īstenošanā”.

Vairāk par programmu: https://ec.europa.eu/echo/

Projekta mērķis:

sekmēt VUGD dzīvības glābšanas kapacitātes saglabāšanu un atjaunošanu, darbības efektivitātes paaugstināšanu, ilgtermiņā nodrošinot tam normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildes nepārtrauktību un sniedzamo pakalpojumu kvalitāti.

Rezultāts:

VUGD nākotnes darbības vadlīniju/rekomendāciju/modeļa   izstrāde, kas sekmēs kvalitatīvu, uz iespējamo risku izvērtēšanas balstītu analīzi un  ekonomiski pamatota jauna attīstības plānošanas dokumenta izstrādi (Konceptuālā ziņojuma projekts par VUGD ilgtermiņa attīstības stratēģiju).

Projekta realizācijas laiks:

01.03.2022. - 29.02.2024.

Projekta budžets:

459 800 EUR (95% ES finansējums, 361 000 EUR)

Finansējuma avots:

Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta „Track1” programmas 2021.gada konkurss

Vadošais partneris:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Projekta galvenās aktivitātes: 

 1. VUGD ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrāde (Konceptuālais ziņojums par VUGD ilgtermiņa attīstības stratēģiju)
 2. VUGD struktūras un kapacitātes izpēte, ietverot finanšu un ilgtspējas aktuālās situācijas analīzi
 3. VUGD nodarbināto apmierinātības, lojalitātes un iesaistes modeļa izstrāde
 4. Prevencijas pasākumu ietekmes un rezultātu novērtējums Latvijas iedzīvotāju, pašvaldību un uzņēmēju auditorijās
 5. Civilās aizsardzības Operacionālā vadības centra (CAOVC) uzdevumu un iespēju analīze, krīžu pārvaldības modeļa izstrāde

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta īstenotais projekts paredz vairāku kompleksu analītisku pētījumu/izstrāžu realizāciju līdz 2024.gadam (iepirkuma id: IeM VUGD 2022/35):

 1. “Pētījums: Civilās aizsardzības Operacionālā vadības centra uzdevumu un iespēju analīzei un krīžu pārvaldības modeļa izstrādei” (projekta 5.aktivitāte)
  1. Pētījuma izstrādes periods: 2023.gada marts – 2023.gada septembris
  2. Pētījuma izstrādātājs: Latvijas Universitāte
 2. “Pētījums “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūras un kapacitātes izpēte, esošās situācijas novērtējums, funkciju un uzdevumu analīze ilgtermiņa attīstības koncepcijas izveidei”” (projekta 1., 2., 3., 4.aktivitātes)
  1. ​​​​​​​Pētījuma izstrādes periods: 2023.gada marts – 2023.gada novembris
  2. Pētījuma izstrādātājs: SIA “Ernst & Young Baltic”

-----------

Project name in English:

Research of State Fire and Rescue Service structure and capacity, assessment of the current situation, analysis of functions and tasks for the development and implementation of a long-term development strategy of SFRS (ECHO/SUB/2021/TRACK1/867600/LV).

Main activities:

 1. Report on the Long-Term Development Strategy for SFRS.
 2. SFRS structure, functions and capacity research, including financial situation and sustainability analysis.
 3. Development of SFRS employee satisfaction, loyalty and involvement model. Research of the possibilities of daily theoretical training and vocational training opportunities for SFRS officials for the development of the optimal training model.
 4. Evaluation of the impact and results of SFRS prevention measures in the audiences of Latvian residents, municipalities and entrepreneurs.
 5. Analysis of the tasks and possibilities of the Civil Protection Operational Management Centre, development of a crisis management model.

The series of complex analytical research and consultancies will be organized and performed during the whole project’s period till 2024. All the activities of feasibility studies will be sub-contracted via procurement procedures (procurement id: IeM VUGD 2022/35):

 1. “Study on Civil Protection Operational Management Centre and Crisis Management Model” (project activity 5)
  1. ​​​​​​​Research implementation: March – September of 2023
  2. Research performer: University of Latvia
 2. “Study of the structure and capacity of the SFRS, analysis of existing situation, functions and tasks for the development of a long-term development concept” (project activities 1, 2, 3, 4)
  1. ​​​​​​​Research implementation: March – November of 2023
  2. Research performer: SIA “Ernst & Young Baltic”

For more information visit: https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/funding-evaluations/financing-civil-protection/prevention-and-preparedness-projects-civil-protection/overview-past-track-i-and-track-ii-projects/track-1-research-state-fire-and-rescue-service-structure-and-capacity-lv_en