Statuss:
Īstenošanā
Divu projekta īstenotāju logo kopbilde

Baltijas jaunatne noturīgai sabiedrībai - Baltic Youth for Resilient Society (BYFORES)

BYFORES projekta mērķis ir uzlabot noturību pret dabas un cilvēka izraisītām katastrofām, stiprinot iekļaujošu, starpnozaru sadarbību starp iestādēm un brīvprātīgo organizācijām krīžu pārvarēšanai Baltijas jūras reģionā, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu iesaistīšanai. Projektā tiek pētīta jauniešu loma katastrofu risku pārvaldīšanā un pārvarēšanā, kā arī neaizsargātības mazināšanā, pilnveidojot to spējas, izglītojot un veicinot izpratni.

Projektā īpaša uzmanība tiek pievērsta projekta ReSit (Brīvprātīgo darba situācija sabiedrības noturības veicināšanai Baltijas jūras reģionā) ieteikumu popularizēšanai no jauniešu kā brīvprātīgo, viedokļa: brīvprātīgo jauniešu lomas un misijas noskaidrošana, koordinācijas uzlabošana, brīvprātīgo darba popularizēšana jauniešu vidū nodrošinot pietiekamas apmācības un attīstības iespējas. Būtiski ir no pašiem, jauniešiem uzzināt, kā viņi vēlas dot savu ieguldījumu un risināt pašreizējo krīzi. Šīs tēmas tiek risinātas par pamatu ņemot divas aktuālas krīzes situācijas - karš Ukrainā (cilvēka izraisīta katastrofa) un mežu ugunsgrēki (klimata pārmaiņas, dabas katastrofa). Šīs krīzes ir atšķirīgas mērogos un raksturā, bet abas ietekmē jauniešus Baltijas jūras reģionā.

Projekta aktivitātes un rezultāti ietver kopīgas, uz starptautisku scenāriju balstītas, mācības jauniešiem, starptautisku apmācību semināru un starptautisku konferenci. Projekta ietvaros tiks aktualizēti ieteikumi brīvprātīgo un iestāžu sadarbībai, lai iesaistītās puses spētu labāk reaģēt uz aktuālajiem drošības riskiem Baltijas jūras reģionā un efektīvi īstenot sadarbību arī tuvākajā nākotnē.

BYFORES cenšas savienot un motivēt brīvprātīgo organizācijas arī starptautiskā līmenī. Projekta rezultātā tiks veicināta starptautiskā praktiskā sadarbība un kopējā iestāžu, jaunatnes organizāciju un iedzīvotāju sagatavotība civilās aizsardzības jomā. BYFORES projekta mērķis ir arī institucionalizēt Baltijas jūras reģiona tīklu, kurš kopīgi strādās pie iespējām un risinās kopīgās reģionālās problēmas.

Projekta koordinators

Somijas Nacionālā glābšanas asociācija (SPEK)

Projekta partneri

Zviedrijas civilo ārkārtas situāciju aģentūra (MSB), Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Baltijas pilsētu savienība (UBC), Somijas Iekšlietu ministrija, Hamburgas ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Dānijas civilās aizsardzības līga.

Sešu projekta īstenotāju kopbilde

Projekta ilgums

No 2022. gada 1. oktobra līdz 2024. gada 29. februārim

Finansējums

BYFORES projektu finansē Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta mehānisms.

Kontakti

Lai iegūtu papildinformāciju par BYFORES projektu, lūdzu, sazinieties ar pētnieci, projekta koordinatori Kaisu Eskelinenu- kaisa.eskelinen@spek.fi  vai starptautisko attiecību vecāko speciālisti un projekta projekta asistenti Tainu Hanhikoski- taina.hanhikoski@spek.fi.

BYFORES Projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar paralēlo projektu Brīvprātīgie un vietējās pašvaldības – Baltijas jūras reģiona tīkls (VOALA), ko koordinē Baltijas jūras valstu padomes sekretariāts (BJVP). Vairāk informācijas par VOALA projektu www.cbss.org