Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir izstrādājusi iesniegumu paraugus, kādi Ukrainas civiliedzīvotājiem ir jāaizpilda, izceļojot no Latvijas Republikas. Iesnieguma aizpildīšana nepieciešama, lai varētu Fizisko personu reģistrā anulēt pagaidu aizsardzības statusu, un persona, kas vairs neuzturas Latvijā, nesaņemtu Latvijas piešķirto sociālo un cita veida palīdzību.

Ukrainas civiliedzīvotājam, kas vēlas izceļot no Latvijas, ir jāveic statusa anulēšana Latvijā, citādāk pastāv risks, ka valsts, uz kuru persona plāno doties (ja vien tā nav Ukraina), varētu atteikties personai piešķirt pagaidu aizsardzības statusu. Laicīga iesnieguma aizpildīšana un statusa anulēšana personu atbrīvos no nepieciešamības doties uz tuvāko Latvijas diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību ārvalstī, vai arī ceļošanas atpakaļ uz Latviju, lai anulētu statusu.

Iesnieguma veidlapā jānorāda personas dati un kontaktinformācija, uz kuru nosūtīt lēmumu (vislabāk – e-pasta adrese), kā arī jāatzīmē, ko personai nepieciešams anulēt:

  1.  Ja personai ir izsniegta vīza – vīzu un pagaidu aizsardzības statusu;
  2.  Ja personai ir izsniegta termiņuzturēšanās atļauja – termiņuzturēšanās atļauju un pagaidu aizsardzības statusu;
  3.  Ja personai nav izsniegta ne vīza, ne uzturēšanās atļauja, bet viņa tikai reģistrēta Fizisko personu reģistrā – pagaidu aizsardzības statusu.

Ja persona iesniegumu vēlas iesniegt KAC vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī, iesniegums jāsūta izskatīšanai uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP) - Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026 - vai jebkuru PMLP teritoriālo nodaļu, ja iespējams, iesniegumam pievienojot pases datu lapas kopiju, lai varētu nekļūdīgi identificēt personu. Iesniegumu var iesniegt arī jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā ārpus rindas.

Atsevišķi iesniegumi ir jāaizpilda arī par personas nepilngadīgajiem bērniem un aizbildnībā esošajām personām.

Ja personai ir elektroniskais paraksts, persona iesniegumu var aizpildīt un parakstīt elektroniski un atsūtīt uz pasts@pmlp.gov.lv