29.martā Ministru kabinets pieņēma grozījumus " Ministru kabineta 2022. gada 15. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem"".

Noteikts, ka pašvaldības administratīvajā teritorijā civilās aizsardzības komisija var koordinēt atbalsta sniegšanu, izmantojot vienotos valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrus vai pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienības.

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums arī paredz, ka Ukrainas civiliedzīvotāji tiks reģistrēti Fizisko personu reģistrā kā pagaidu aizsardzības saņēmēji un viņiem tiks piešķirts personas kods.

Jau ziņots, ka 3.martā Saeima pieņēma par steidzamu atzīto Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu. Likums pieņemts, lai sniegtu atbalstu Ukrainas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ, kā arī vispārēja atbalsta sniegšanai Ukrainas sabiedrībai.

Kopš kara sākuma Ukrainā, uz 29.03.2022., ar pašvaldību Civilās aizsardzības komisiju starpniecību izmitinātas 6293 personas.  8968 Ukrainas civiliedzīvotāji saņēmuši uzturēšanās dokumentus  ar tiesībām uz nodarbinātību.