ES karoga atveids

25.februārī Eiropas Komisijas Ārkārtas reaģēšanas koordinēšanas centrs (ERCC) saņēma Moldovas Republikas palīdzības pieprasījumu, saistībā ar Ukrainas iedzīvotāju plūsmu, kuru izraisījis Krievijas uzsāktais karš Ukrainā. Lai novērtētu situāciju, nepieciešamo palīdzību, nodrošinātu tehniskos padomus un veicinātu Savienības civilās aizsardzības mehānisma ietvaros sniegtās palīdzības koordināciju, Eiropas Komisija uz Moldovas Republiku nosūtīja Eiropas Savienības (ES) civilās aizsardzības vienību piecu dalībnieku sastāvā, kurā iekļauts arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Operatīvās vadības pārvaldes Operatīvās pārvaldīšanas nodaļas priekšnieks kapteinis Kristaps Kolbergs. K.Kolbergs misijā uz Moldovas  Republiku devās 21.martā un plānots, ka misija ilgs trīs nedēļas, kuru laikā K.Kolbergs ES civilās aizsardzības vienībā pildīs loģistikas eksperta pienākumus.

Ar Eiropas Savienības Padomes lēmumu (2001/792/EK) 2001.gadā tika izveidots Savienības civilās aizsardzības mehānisms. Tā mērķis ir uzlabot efektivitāti visu veidu dabas un cilvēku izraisītu katastrofu novēršanas, sagatavotības, reaģēšanas un palīdzības sniegšanas jomā Eiropas Savienībā un ārpus tās. Reaģēšanā piedalās gan Eiropas Komisijas Ārkārtas reaģēšanas koordinēšanas centrs (ERCC), gan speciāli sagatavotas un aprīkotas vienības (moduļi), gan arī Eiropas Savienības civilās aizsardzības vienība, kura notikuma vietā novērtē situāciju un nepieciešamo palīdzību.