Statuss:
Noslēdzies
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma Latvijas teritorijā aptver Kurzemes, Zemgales un Latgales reģionus. 2014. – 2020.gadu plānošanas periodā piesaistām finansējumu Kurzemes, Zemgales un Latgales reģionu brigāžu infrastruktūras…