Statuss:
Noslēdzies
18.02.2021.
Eiropas reģionālās attīstības fonda projekts "Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija"   PROJEKTA NOSAUKUMS: „Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija” PROJEKTA Nr: 3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/011/008 …
Statuss:
Noslēdzies
31.08.2020.
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu “CBRN negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas – Lietuvas pierobežā” (ATOM, LLI-195). Eiropas…
Statuss:
Noslēdzies
30.06.2020.
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” (All for safety,…
Statuss:
Noslēdzies
31.05.2020.
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu “Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju apkarošanā” (EMERG_TECH, LLI-267). Eiropas Reģionālās attīstības…
Statuss:
Noslēdzies
31.03.2019.
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu "Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus'' …
Statuss:
Noslēdzies
31.03.2019.
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku…
Statuss:
Noslēdzies
02.02.2019.
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu  “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” (Safety First!, LLI-92)…
Statuss:
Noslēdzies
07.12.2018.
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (turpmāk - VUGD), Valsts policiju (turpmāk - VP), Valsts robežsardzi (turpmāk – VRS) un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu …
Statuss:
Noslēdzies
25.04.2012.
Vienota ugunsdzēsības un glābšanas pakalpojumu reaģēšanas sistēma uz robežas VUGD no 2009. gada marta līdz 2011. gada septembrim iesaistījās Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projektā „Vienota ugunsdzēsības un…
Statuss:
Noslēdzies
25.04.2012.
2012. gada 16. aprīlī Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) sadarbībā ar projekta partneriem no Latvijas un Lietuvas uzsāka projekta „Ekoloģisko avāriju seku likvidēšana un vides…