Statuss:
Noslēdzies

attels

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā.” (ResCo, LLI-213).

Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

 Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.

Projekta mērķis ir četru valsts pārvaldes institūciju efektivitātes uzlabošana pārrobežu reģionā (Utenas un Daugavpils) - spēcinot kapacitāti un uzlabojot sadarbību starp partneru institūcijām, kā arī informējot sabiedrību par drošu rīcību ārkārtas situācijās.

Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 1.aprīlis līdz 2019. gada 31.marts (24 mēneši)

Projekta budžets: 556 970 EUR (VUGD budžeta daļa - 145 000 EUR, ES līdzfinansējums - 123 250 EUR)

Sadarbības partneri:

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, (vadošais partneris)

Latvijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Utenas apgabala ugunsdzēsības un glābšanas pārvalde

Utenas primārās veselības aprūpes centrs

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Projekta aktivitātes:

1. Dalība divu dienu praktiskajās mācībās.

2. Specializēta glābšanas autobusa ar aprīkojumu iegāde.

3. Organizācija un dalība teorētiskajās apmācībās «Komunikācija ar sabiedrību".

4. Informatīvu un pamācošu materiālu izveide un realizācija 25 Daugavpils bērnudārzos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Preses relīzes

Projekta ResCo dalībnieki izglīto bērnudārzu audzēkņus un pedagogus par pareizu rīcību ārkārtas situācijās

Stiprinās Latvijas un Lietuvas glābšanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu sadarbību un efektivitāti darbam ārkārtas situācijās pierobežā

_______________________________________________________________________________________________________________________________

2017. gada  27.aprīlī plkst. 11:00 Daugavpilī notika  projekta atklāšanas pasākums, kurā tikās visu iesaistīto dienestu vadības un reģionālo struktūrvienību pārstāvji.

Sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar aktivitātēm, kas ir jāveic projekta pirmajā periodā. Pēc atklāšanas sanāksmes VUGD vadīja sanāksmi “Prevencija”, kurā tika apspriestas ar prevenciju saistītas aktivitātes.

attels

2017.gada 5.oktobrī projekta sadarbības partneri piedalījās pirmajā darba grupas sanāksmē Daugavpilī. Sanāksmes sākumā sadarbības partneri apskatīja teritoriju, kurā norisināsies projekta ietvaros īstenotās kompleksās mācības “Ēkas sabrukuma gadījums ar vairākiem cietušiem” , kā arī tika apspriests mācību plāns un citi projektam aktuāli jautājumi.

attels

attels

2017.gada 25.janvārī VUGD projekta ResCo ietvaros, organizēja semināru “komunikācija ar sabiedrību”. Semināra ietvaros sadarbības partneru darbiniekiem, kuriem ikdienas pienākumos ietilpst sabiedrības informēšana par drošības, tika stāstīts par pareizu komunikāciju, publisko runu, kā arī kāda komunikācijas pieeja ir jāpielieto sarunās ar bērniem un jauniešiem.

attels

No 21. līdz 23. augustam Daugavpils novada Kalkūnes pagastā, Kalkūnes ielā 22, norisinājās Latvijas un Lietuvas operatīvo dienestu lauka mācības. Tajās projekta sadarbības partneru darbinieki pilnveidoja savas prasmes un savstarpējo sadarbību ēku sagrūšanas gadījumos.

Praktiskajās mācībās, atbilstoši scenārijam, norobežotā apmācību teritorijā, tika imitēts ēkas sagruvums ar vairākiem cietušajiem. Projekta sadarbības partneri  pārbaudīja savstarpējo sadarbību un spēju operatīvi palīdzēt cietušajiem. Mācību ietvaros tiks filmēts un veidots mācību videomateriāls, kas ļaus pilnveidot visu iesaistīto dienestu darbinieku zināšanas, kā rīkoties ēku nogruvumu gadījumos.

attels

attels